Skip to: Mental Health First Aid-training van ouder is geen steun voor adolescente kind met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Mental Health First Aid-training van ouder is geen steun voor adolescente kind met psychische problemen

De in Australië ontwikkelde MHFA-training, waarbij gewone volwassenen leren om psychische problemen bij anderen te herkennen en met personen met psychische problemen om te gaan, ook in crisissituaties, is effectief gebleken op het gebeid van kennis en houding. Onduidelijk is of de ontvangers van de steun er ook echt iets aan hebben. In deze Australische RCT kregen 384 ouders met een kind in de leeftijd tussen 12-15 jaar óf een MFTA-Youth training (14 uur) óf een EHBO-cursus van het Rode Kruis (15 uur) aangeboden (controle groep). De Youth MFTA-training is een cursus voor eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren. Op baseline, na 1 en na 2 jaar werden de deelnemers en hun adolescente kind geïnterviewd over de vraag of het kind een psychisch probleem had en hoe de ouder daarmee was omgegaan volgens de ouder én het kind. De geestelijke gezondheid van de adolescent werd gemeten met de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ). Secundaire uitkomstmaten brachten in beeld: kennis van psychische problemen bij de ouder, de intentie om jongeren te willen helpen, stigmatiserende houding en hulp zoeken voor psychische problemen van hun kind. Tussen beide groepen was er geen significant verschil in het deel van de adolescenten dat in de loop van de tijd een psychisch probleem kreeg. Dat aandeel schommelde tussen de 8% en de 18%. Er was ook geen significant verschil in de kwaliteit van de ouderlijke steun zoals die door de adolescenten met een psychisch probleem op de verschillende meetmomenten ervaren werd. In de secundaire uitkomstmaten werden de effecten van de MFTA-Youth training in vergelijking met de controlegroep wel zichtbaar: de kennis van de ouders van psychische problemen was na 1 jaar flink toegenomen (d=0.43) en na 2 jaar ook nog aanzienlijk (d=0.26); ook het vertrouwen om een jeugdige te helpen was na 1 jaar toegenomen (d=0.26). Een mogelijke reden waarom er voor de primaire uitkomstmaat geen effect werd gevonden, kan liggen aan het gebrek aan power van de groep adolescenten met psychische problemen.
Morgan AJ, Fischer JA, Hart LM, Kelly CM, Kitchener BA, Reavley NJ, Yap MBH, Cvetkovski S, Jorm AF. (2019). Does Mental Health First Aid training improve the mental health of aid recipients? The training for parents of teenagers randomised controlled trial. BMC Psychiatry. Mar 27;19(1): 99.

Back To Top