Skip to: Mensen met een vroege psychose én een comorbide ontwikkelingsstoornis hebben specifieke zorgvragen

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met een vroege psychose én een comorbide ontwikkelingsstoornis hebben specifieke zorgvragen

Ontwikkelingsstoornissen zoals verstandelijke beperking, autisme of ADHD komen als comorbide stoornis vaak voor bij mensen met schizofrenie. In deze Zweedse studie werd op basis van een nationaal cohort (n=2091) onderzocht of mensen die een eerste psychotische episode (EPE) meemaken en tevens een ontwikkelingsstoornis hebben, andere symptomen en/of andere uitkomsten hebben. Het cohort bestond uit iedereen tussen de 16-25 jaar die tussen 2007-2011 in een Zweeds ziekenhuis voor een EPE opgenomen was geweest. Als databronnen werden gebruikt: de Zweedse In-Patient Care Diagnoses Database en de Swedish Prescribed Drug Database. Er werd gekeken naar het gebruik van antipsychotica en psychostimulantia in het jaar vóór en twee jaar na de opname. Alle diagnoses waren toegekend met de ICD-10. Het bleek dat 2,5% van het cohort ook een verstandelijke beperking had, 5,0% had ook nog autisme en 8,1% had ook nog ADHD. In vergelijking met het gemiddelde van het cohort, bleek na twee jaar de groep met autisme (OR=1.8) en die met een verstandelijke beperking (OR=3.1) significant vaker antipsychotica te gebruiken. De autismegroep had bij de eerste opname significant vaker (OR=2.3) een waanstoornis dan gemiddeld. ADHD werd geassocieerd met een significant hoger risico op een middelenverslaving (in jaar 2: OR=2.62) en zelfbeschadiging (in jaar 2: 4.11) zowel vóór als na de eerste opname. Er is een duidelijke associatie tussen psychose met comorbide ADHD én middelenverslaving en zelfbeschadiging. Psychose met comorbide autisme of verstandelijke beperking is geassocieerd zowel met een langere behandeling en hogere doses antipsychotica na de eerste opname voor een EPE als met behandeling met antipsychotica vóór die opname.
Strålin P, Hetta J. (2019). First episode psychosis and comorbid ADHD, autism and intellectual disability. Eur Psychiatry. 2019 Jan;55:18-22. Epub 2018 Oct 29

Back To Top