Skip to: Mensen met een psychotische stoornis hebben vaak problemen met hun seksuele expressie

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met een psychotische stoornis hebben vaak problemen met hun seksuele expressie

Bijna twee derde van de personen met een psychotische stoornis is ontevreden over zijn of haar seksleven Ook hebben ze vaak moeite hun seksualiteit tot uitdrukking te brengen. Onder seksuele expressie wordt verstaan: seksueel gedrag, seksuele communicatie én seksuele identiteit. Seksuele expressie is van belang voor het gevoel van eigenwaarde en de identiteitsontwikkeling. In deze Nederlandse kwalitatieve studie (n=28; 22-62 jaar) werd vanuit het perspectief van de cliënt met een psychotische stoornis onderzocht wat de seksuele behoeften zijn en welke factoren van invloed zijn op de seksuele expressie. De data uit de interviews werden met behulp van de grounded theory geanalyseerd. Bijna alle respondenten (79%) beschreven seksualiteit als een natuurlijke basisbehoefte van het leven. Drie kwart vindt dat seksualiteit alleen betekenis heeft in een romantische relatie en 82% rapporteerde onvervulde behoeften op het vlak van hun seksuele expressie. De volgende factoren hebben volgens de respondenten invloed op de seksuele expressie: 1. Directe (bij)werking van antipsychotica: medicatie beïnvloed de seksuele functies en verlaagt het libido; 2. Indirecte effecten van antipsychotica: affectieve vervlakking en gewichtstoenamen beïnvloeden seksueel zelfvertrouwen; 3. Directe effecten van psychotische symptomen: een psychotische episode heeft effect op de seksuele identiteit, zoals meer gaan experimenteren met seks; 4. Indirecte effecten van psychotische symptomen: sommigen voelen achteraf schaamte over hun gedrag tijdens een psychose; 5. Seksuele trauma: meer dan de helft had in het verleden seksuele trauma’s opgelopen; 6. Sociale vaardigheden: meeste ongehuwde respondenten vonden het moeilijk om contact te leggen met een eventuele seksuele partner; 7. Stigma: mede door ervaren stigma had 29% van de respondenten in de afgelopen 7 jaar geen seksuele relatie meer gehad..
De Jager J, Van Greevenbroek R, Nugter A, van Os J. (2018). Sexual Expression and It’s Determinants, in People Diagnosed with Psychotic Disorders. Community Ment Health J. 2018 Oct;54(7):1082-1088.

Back To Top