Skip to: Mensen met een eerste psychose hebben een veel slechtere mondgezondheid dan de algemene bevolking

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met een eerste psychose hebben een veel slechtere mondgezondheid dan de algemene bevolking

Tot nu toe is geen onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor de mondgezondheid en de kwaliteit van leven gerelateerd aan de mondgezondheid bij mensen met een psychotische stoornis. Uit de literatuur komt het beeld naar voren dat mensen met een eerste psychose weinig aandacht voor hun mondgezondheid hebben. Er is een verband tussen een slechte mondgezondheid enerzijds en diabetes en cardiovasculaire ziektes anderszijds. In dit Nederlandse onderzoek werd voor het eerst bekeken hoe de mondgezondheid en de risicofactoren voor een slechte mondgezondheid bij mensen met een eerste psychotische episode (N=81; EPE-groep) zich verhouden met die van een representatieve groep zonder psychische problemen uit de algemene bevolking (N=166; controlegroep). De data werden verzameld middels (online) vragenlijsten. Er werd gevraagd naar risicofactoren voor de orale gezondheid zoals roken, drinken, suikergebruik, frequentie en duur tandenpoetsen en interdentaal reinigen, tandartsbezoek en toegang tot tandartsenzorg. Ook werd de Oral Health Impact Profile-49 (OHIP-49) afgenomen waarin gevraagd wordt naar de invloed van allerlei mogelijke beperkingen op de mondgezondheid. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers was 25 jaar. Er werden significante verschillen gevonden tussen de EPE-groep en de controlegroep met betrekking tot roken (EPE-groep rookt meer), frequentie tandenpoetsen (EPE-groep poets minder) en toegang tot financiële middelen om voor hun orale gezondheid te zorgen (EPE-groep minder toegang). In de EPE-groep werd een significant grotere prevalentie gevonden van een negatieve impact op de kwaliteit van leven gerelateerd aan de mondgezondheid (14,8%) in vergelijking met die van de controlegroep (1,8%). De kans op een negatieve impact op de kwaliteit van leven gerelateerd aan de mondgezondheid was in EPE-groep 9,45 maal groter dan in de controlegroep (OR=9.45; BI: 2.59-35.54). Psychiatrisch verpleegkundigen moeten bijgeschoold worden op het gebied van de orale gezondheidzorg.
Kuipers S, Castelein S, Barf H, Kronenberg L, Boonstra N. (2022). Risk factors and oral health-related quality of life: A case-control comparison between patients after a first-episode psychosis and people from general population. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2022 Jun;29(3):430-441. Epub 2022 Feb 2.

Back To Top