Skip to: Mate van psychoserisico symptomen voorspelt later zorggebruik bij adolescenten met niet-psychotische psychiatrische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Mate van psychoserisico symptomen voorspelt later zorggebruik bij adolescenten met niet-psychotische psychiatrische problemen

Positieve psychose-achtige, subklinische symptomen wijzen op kwetsbaarheid voor psychopathologie. Behalve positieve psychose-achtige symptomen zijn er ook andere psychoserisico symptomen: negatieve, gedesorganiseerde en algemene risico symptomen. In deze Finse studie (n=715; op baseline 15-18 jaar) werd onderzocht in hoeverre psychoserisico symptomen op baseline vastgesteld bij niet-psychotische adolescenten het zorggebruik op de lange termijn voorspellen. De patiënten maakten deel uit van de Helsinki Prodromal Study en stroomden in in de periodes 2003-2004 en 2007-2008. Bij de intake werd bij iedereen de Prodromal Questionnaire (PQ) afgenomen, waarmee positieve, negatieve, gedesorganiseerde en algemene symptomen gemeten worden. Iedereen die in de maand voor en de maand na de afname van PQ niet de diagnose psychotische stoornis kreeg, werd zeven jaar gevolgd. Voor elk jaar werd het zorggebruik per persoon uit de betreffende registraties opgespoord. Op baseline werden eventuele psychiatrische diagnoses volgens de ICD-10 vastgesteld. Na die 7 jaar konden drie groepen onderscheiden worden: 1. Kort contact: geen zorggebruik na de eerste 2 jaar; 2. Permanent contact: vijf jaar of meer zorggebruik; 3. Wisselend contact: adolescenten die niet in een van de twee vorige categorieën vallen. Met de data werden factor analyses en logistische regressie analyses uitgevoerd. Na 7 jaar zat 43,4% in groep 1, 25,9% in groep 2 en 30,6% in groep 3. In eerste instantie kreeg 33% geen psychiatrische diagnose, 29% kreeg de diagnose stemmingsstoornis en 22% had een angststoornis. Alle PQ-scores (d.i. alle psychoserisico symptomen) op baseline waren het hoogst in groep 2 (permanent zorggebruik). Van alle diagnostische categorieën op baseline werden voor stemmingsstoornissen én voor multi-morbiditeit de meest significante associaties met permanent zorggebruik gevonden. Het lijkt klinisch zinvol om op baseline te screenen op psychoserisico symptomen.
Lindgren M, Jonninen M, Jokela M, Therman S. (2018). Adolescent psychosis risk symptoms predicting persistent psychiatric service use: A 7-year follow-up study. Eur Psychiatry. 2019 Jan;55:102-108. Epub 2018 Nov 15.

Back To Top