Skip to: Maatschappelijk participeren heeft een positief effect op het herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Maatschappelijk participeren heeft een positief effect op het herstelproces

In deze Amerikaanse studie wordt in de eerste plaats het verband onderzocht tussen maatschappelijke participatie van psychiatrische cliënten en hun scores op de Recovery Assesment Scale (RAS), de Quality of Life Interview (QOL) en de Meaning of Life Framework (MOL) en op de tweede plaats of er verschil is in maatschappelijke participatie en recovery binnen de onderzochte groep tussen emerging adults (18-30 jaar)(N=233) en mature adults (> 30 jaar) (N=1594). Emerging adults (18 tot 25/30 jaar) worden steeds meer als een aparte groep in de ontwikkelingspsychologie beschouwd: nog met identiteitsontwikkeling bezig, ego-centrisch gericht en ze voelen zich nog niet helemaal volwassen. Emerging adults met psychiatrische problemen staan voor aparte uitdagingen in het leven. De data komen van het door de SAMSHA ondersteunde Consumer-Operated Service Program. Tien participatie gebieden werden bij de deelnemers in kaart gebracht: ouderschap, betaald werk, vrijwilligerswerk, studie, lidmaatschap verenigingen, actief burgerschap, ondersteuning van leeftijdsgenoten, vriendschappen, intieme relaties, religieuze activiteiten. Het blijkt dat er een duidelijk verband is tussen de mate van participatie en hogere scores op de RAS (recovery), QOL en MOL. De emerging adults participeren over het algemeen meer dan de mature adults, maar gedeeltelijk wel op andere gebieden. De emerging adults hebben significant hogere RAS (recovery) scores en significant lagere MOL-scores dan de mature adults. De jongvolwassenen hebben nog meer hoop en meer verwachtingen van het leven dan de ouderen, en dat past goed bij hun ontwikkelingsfase.
Kaplan K, Salzer MS & Brusilovskiy E (2012). Community Participation as a Predictor of Recovery-Oriented Outcomes Among Emerging and Mature Adults with Mental Illnesses. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (3), 219-229

Back To Top