Skip to: Lokale kosten-batenanalyse van op incidenties afgestemde VIP-hulpverlening toont flinke besparingen aan op de lange termijn

Kenniscentrum Phrenos website

Lokale kosten-batenanalyse van op incidenties afgestemde VIP-hulpverlening toont flinke besparingen aan op de lange termijn

In deze Britse studie worden economische modellen toegepast om aan te tonen dat een hulpverleningsaanbod dat is afgestemd op de lokale incidentie van psychoses en screening op symptomen kosteneffectief is. In Engeland worden Vroege Interventie bij Psychose (VIP)-hulpverlening als eerste aangeraden om personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) te helpen. De VIP-hulpverlening is niet overal (modelgetrouw) geïmplementeerd. Uit meta-analyses blijkt dat VIP-hulpverlening effectief is met betrekking tot minder psychotische symptomen, minder opnames, minder gebruik antipsychotica, beter functioneren, meer betrokkenheid van cliënten bij opleiding en werk en minder lasten voor de familie. Echter, in terugvalpreventie en duur van de onbehandelde psychose is de VIP-hulpverlening niet effectiever dan standaard behandeling. Omdat bleek dat de meeste gevallen van EPE vooraf gaan met symptomen die bekend staan onder de noemer Klinisch Hoog Risico op Psychose (CHR-P) is screening hierop zinvol. Het blijkt dat tussen de 20% en 36% van de CHR-P-gevallen na 3 jaar een EPE ontwikkelen. In dit artikel wordt het economische model van Knapp op de regio Zuid-Londen toegepast. Eerst werd de lokale incidentie van EPE (80 per 100000 inwoners) en CHR-P (200 per 100.000 inwoners) opgespoord. Vervolgens werd gekeken hoeveel personen daadwerkelijk door een VIP-team waren behandeld en een CHR-P screening hadden ondergaan. De kosten hiervan werden vergeleken met de kosten van de standaard behandeling. De kostenreductie van een persoon met EPE die door een VIP-team was behandeld was in het eerste jaar £5.777 (minder zorgkosten), in de jaren 2-5 £4.774 per persoon per jaar (minder zorgkosten en meer productiviteit) en in de jaren 6-10 £2600 per persoon per jaar (minder zorgkosten, minder bijkomende kosten en meer productiviteit). De totale netto besparingen waren £37.873 per behandeld persoon. Voor een dekkende CHR-P screening werd een besparing van £22.800 per persoon over 10 jaar gevonden.
Campion J, Taylor MJ, McDaid D, Park AL, Shiers D. (2019). Applying economic models to estimate local economic benefits of improved coverage of early intervention for psychosis. Early Interv Psychiatry. 2019 Feb 10. [Epub ahead of print].

Back To Top