Skip to: Living Well veelbelovende zelfmanagement interventie voor personen met EPA én een chronisch medische aandoening

Kenniscentrum Phrenos website

Living Well veelbelovende zelfmanagement interventie voor personen met EPA én een chronisch medische aandoening

Voor een deel sterven personen met een ernstige psychische aandoening eerder omdat zij vaker ernstige comorbide medische aandoeningen hebben zoals diabetes, COPD en cardiovasculaire ziektes en/of een levensstijl met weinig fysieke activiteit, veel roken en slecht eten e.d. In dit Amerikaanse onderzoek (N=63; 32 interverventiegroep, 31 controle groep) wordt over de effectiviteit van het zelfmanagement programma Living Well verslag gedaan. Living Well is gebaseerd op de bewezen effectieve interventie Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP). Het Living Well curriculum werd in 13 wekelijkse sessies van 60 à 75 minuten gegeven door ervaringsdeskundigen en GGz-hulpverleners, met veel nadruk op plannen van activiteiten, feedback door peers en probleemoplossende strategieën. De uitkomsten werden op verschillende domeinen gemeten: 1. Functionele uitkomsten met de Short-Form Health Survey (SF-12); 2. Houdingsuitkomsten met de Self-Management Self-Effciacy Scale, de Patient Activation Scale, de Multidimensional Health Locus of Control en de Recovery Assessment Scale-Short Form; 3. Gedragsmatige uitkomsten met de Instrument to Measure Self-Management en de Morisky Medication Adherence Scale. Daarnaast werd bijgehouden hoe vaak er van crisisdiensten gebruik werd gemaakt. Er waren drie meetmomenten: baseline, na de interventie en na 2 maanden. Meteen na de cursus scoorden de deelnemers aan Living Well significant hoger op self-efficacy, activiteiten in patiëntenrol, toepassing zelfmanagement technieken, welbevinden en algemeen op de gezondheid gericht functioneren dan de controlegroep. Na twee maanden was het effect op veel maten een stuk afgenomen, maar bleef de verbetering van algemeen zelfmanagement gedrag (activiteiten plannen, brainstormen en problemen oplossen) hoog. De Living Well deelnemers deden beduidend minder beroep op crisisopvang.
Goldberg RW, Dickerson F, Lucksted A, Brown CH, Weber E, Tenhula WN, Kreyenbuhl J, & Dixon LB. (2013). Living Well: an intervention to improve self-management of medical illness for individuals with serious mental illness.Psychiatric Services 64 (1), 51-57.

Back To Top