Skip to: Lichamelijke oefeningen kunnen het sociale functioneren en de communicatie bij autistische jongeren verbeteren

Kenniscentrum Phrenos website

Lichamelijke oefeningen kunnen het sociale functioneren en de communicatie bij autistische jongeren verbeteren

Twee van de kernsymptomen bij autisme, problemen met de communicatie en het sociale functioneren, zijn niet met medicatie te behandelen, maar vereisen gedragsinterventies, die relatief duur zijn en niet altijd voorhanden. Omdat het bekend is dat lichamelijke activiteiten een positieve invloed kunnen hebben op het welzijn van jonge mensen, zijn deze vaker ingezet bij jongeren met autisme. In deze Chinese meta-analyse (n= 12 studies; totaal 350 deelnemers) werden de uitkomsten van alle randomised clinical trials (RCT’s) waarbij de effecten van een lichamelijke activiteiten-interventie werden vergeleken met een controlegroep op het gebied van communicatie en sociaal functioneren, geanalyseerd. De inclusiecriteria waren: de deelnemers hadden een diagnose in het autistische spectrum, waren jonger dan 18 jaar, de uitkomsten werden met gevalideerde meetinstrumenten vastgesteld en de interventies moesten meer dan één sessie omvatten. Voor het uitvoeren van de meta-analyse werden de richtlijnen van de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) gevolgd. De interventies van de studies waren o.a.: karate training, therapeutisch paardrijden, oefeningen in het zwembad, yoga training, groepsoefeningen. Bijna alle interventies werden in een groep aangeboden. De gebruikte meetinstrumenten waren: óf de Gilliam Autism Rating Scale (GARS) óf de Social Responsiveness Scale (SRS) óf de Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) óf de Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC). De effectmaat van de meta-analyse werd uitgerekend in de Standard Mean Change (SMC). Het bleek dat de interventies een gering tot matig positief effect hadden op communicatie (SMC = 0.27; 95% BI: 0.06-0.48) en sociaal functioneren (SMC = 0.39; 95% BI: 0.15-0.63). Interventies met fysieke activiteiten kunnen de communicatie bij één op de zeven autistische deelnemers verbeteren en het sociale functoneren bij één op de vijf deelnemers. Verder kwam naar voren dat hoe jonger de deelnemers waren, des te groter de positieve effecten van de interventie.
Chan JS, Deng K, Yan JH. (2021). The effectiveness of physical activity interventions on communication and social functioning in autistic children and adolescents: A meta-analysis of controlled trials. Autism; May;25(4):874-886

Back To Top