Skip to: Leren doelen stellen en hanteren van symptomen het belangrijkst voor deelnemers aan Illness Management and Recovery

Kenniscentrum Phrenos website

Leren doelen stellen en hanteren van symptomen het belangrijkst voor deelnemers aan Illness Management and Recovery

Het Illness Management and Recovery (IMR) programma is gericht op volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen, bij wie sprake is van ernstige beperkingen in sociaal en maatschappelijk functioneren. IMR hanteert vijf evidence-based methoden: psycho-educatie, cognitieve gedragsbenadering voor medicatietrouw, terugval preventie, sociale vaardigheidstraining en coping vaardigheidstraining. In deze Nederlandse studie (N=8) werd met behulp van een descriptieve fenomenologische methode gepoogd inzicht te krijgen in de actieve ingrediënten van IMR vanuit het perspectief van patiënten. De deelnemers werden 1, 13 of 19 maanden na hun deelname aan een IMR-programma over hun ervaringen geïnterviewd. De data werden verwerkt volgens de Colaizzi data analyse methode. Uit de data kwamen vijf thema’s naar voren: voor de deelnemers was het belangrijkste dat ze geleerd hadden doelen te kunnen stellen en om te kunnen gaan met de symptomen. Drie thema’s hadden bijgedragen om deze twee vaardigheden onder de knie te krijgen: het delen van informatie met lotgenoten in de IMR-groep, het IMR tekstboek en het oefenen van de nieuwe vaardigheden met lotgenoten in de groep. De deelnemers hebben in het IMR-programma geleerd hoe ze herstel-doelen kunnen stellen, hoe ze terugval kunnen voorkomen en hoe ze een persoonlijke identiteit los van hun ziekte kunnen ontwikkelen. De begeleiders moeten constant aandacht hebben voor de ontwikkeling van de doelen per deelnemer, stimuleren dat er geoefend wordt met de nieuwe vaardigheden en erop letten dat informatie met de andere deelnemers wordt uitgewisseld.
Van Langen WJ, Beentjes TA, van Gaal BG, Nijhuis-van der Sanden MW, Goossens PJ. (2016). How the Illness Management and Recovery Program Enhanced Recovery of Persons With Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: A Qualitative Study. Arch Psychiatr Nurs. 30(5), 552-7.

Back To Top