Skip to: Laagdrempelig activiteitencentrum draagt bij aan persoonlijk en sociaal herstel van ouderen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Laagdrempelig activiteitencentrum draagt bij aan persoonlijk en sociaal herstel van ouderen met schizofrenie

Het was bekend dat van de zorgbehoeften van ouderen met schizofrenie in Amsterdam het minst aan hun psychologische en sociale behoeftes tegemoet werd gekomen. Daarom werd in 2011 de Huiskamer De Nieuwe Club door een ggz-instelling én een welzijnsinstelling opgericht: een laagdrempelige en warme omgeving waar 60-plussers met ernstige psychische aandoeningen (meestal schizofrenie) die zelfstandig of begeleid wonen elkaar kunnen ontmoeten en eventueel samen activiteiten kunnen ontplooien onder begeleiding van activiteitbegeleiders en vrijwilligers. Belangrijk doel van De Nieuwe Club is het sociale isolement verminderen en de weerbaarheid van de deelnemers vergroten. De belangrijkste componenten van De Nieuwe Club zijn: a. eenmaal per week dagelijkse activiteiten (b.v. fitness, schilderen) samen met lunch; b. eenmaal per week gezamenlijk het avondeten bereiden; c. eenmaal per week uitstapjes plannen (b.v. film; wandeling). In deze Nederlandse kwalitatieve studie (N=10 deelnemers + 4 activiteitenbegeleiders) werd onderzocht in hoeverre De Nieuwe Club bijdraagt aan persoonlijk en sociaal herstel van de deelnemers. De data werden verzameld door participerende observatie en interviews met deelnemers en activiteitenbegeleiders. Uit de interviews en observaties kwamen de volgende thema’s naar voren: 1. De Nieuwe Club wist persoonlijke bronnen van herstel aan te boren: de deelnemers werden geactiveerd iets zinvols te ondernemen en mede daardoor kregen ze meer zelfvertrouwen. 2. De Nieuwe Club wist het sociale doel van herstel te stimuleren: de meeste deelnemers voelden zich verbonden met andere deelnemers, soms werd door henzelf buiten de Club om activiteiten georganiseerd. 3. De omgevingsfactoren droegen ook bij aan herstel: de activiteitenbegeleiders richtten zich op de mogelijkheden van de individuele deelnemers. De toegankelijkheid is een voorwaarde voor het succes van De Nieuwe Club.
Meesters PD, Van der Ham L, Dominicus M, Stek ML, Abma TA. (2019). Promoting Personal and Social Recovery in Older Persons with Schizophrenia: The Case of The New Club, a Novel Dutch Facility Offering Social Contact and Activities. Community Ment Health J. Mar 15.

Back To Top