Skip to: Kwaliteit van leven wordt voornamelijk bepaald door subjectieve beoordelingen

Kenniscentrum Phrenos website

Kwaliteit van leven wordt voornamelijk bepaald door subjectieve beoordelingen

Kwaliteit van Leven (KvL) is een uitkomstmaat die vaak gebruikt wordt om de impact van behandelingen en andere interventies in de ggz te beoordelen. KvL is een subjectieve evaluatie door een persoon van verschillende levensdomeinen. Het concept KvL wordt beïnvloed door individuele prioriteiten en waarden. Om de heterogeniteit op individueel niveau te onderzoeken poogt deze Nederlandse studie verschillende klassen te onderscheiden op basis van KvL-profielen van 1277 personen met een ernstige psychische stoornis en domeinen te identificeren die met de onderscheiden klassen de sterkste verbanden hebben. Er werden data gebruikt uit 7 onderzoeken waarbij de Nederlandse versie van de Lancashire Quality of Life Profile (LQoLP) is afgenomen. Daarop werden o.a. een Latente Klasse Analyse (LCA) en de Vuong-Lo-Mendell-Rubin test uitgevoerd. De LQoLP meet 10 domeinen: leefsituatie, financiën, familie relaties, veiligheid, sociale participatie, fysieke en mentale gezondheid, tevredenheid, structuur, positief gevoel en negatief gevoel van eigenwaarde. Daarnaast wordt algemeen welzijn uitgevraagd. Er konden drie klassen onderscheiden worden: 1. Sociaal geïsoleerde personen met onvervulde zorgbehoeftes (28%); 2. Personen met een goede kwaliteit van leven en een betekenisvol leven (27%); 3. Personen met een goede kwaliteit van leven zonder levensdoel en met affectieve problemen (45%). Tussen de klassen werden geen verschillen gevonden betreffende sociaaldemografische- en gezondheidsfactoren, maar wel op ervaren welzijn en op de variabele ‘een intieme relatie hebben’. Er blijkt een zeer beperkt verband te bestaan tussen objectieve omstandigheden en de subjectieve beoordeling door het individu: de invaliditeitsparadox.
Buitenweg DC, Bongers IL, van de Mheen D, van Oers HAM, van Nieuwenhuizen C. (2018). Subjectively different but objectively the same? Three profiles of QoL in people with severe mental health problems. Qual Life Res. Nov;27(11):2965-2974.

Back To Top