Skip to: Korte training voor multidisciplinair team dat EPA ondersteunt in recovery proces blijkt effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Korte training voor multidisciplinair team dat EPA ondersteunt in recovery proces blijkt effectief

In Georgia, VS, is men in 2010 van start gegaan met een nieuw programma (Opening Doors to Recovery) waarbij personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) door een mobiel team van drie personen worden begeleid in hun herstelproces en integratie in de samenleving na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis of penitentiaire inrichting. Het team bestaat uit een maatschappelijk werker, een familielid van een EPA en een ervaringsdeskundige. Zij worden Community Navigation Specialists (CNS-en) genoemd. In dit artikel wordt verslag gedaan van de ontwikkeling, implementatie en eerste evaluatie van een cursus waarin de CNS-en (N=14) worden bijgeschoold in de herstel principes en in het opbouwen en onderhouden van sociale contacten met belangrijke instanties waar de EPA mee te maken krijgen. De training duurde ongeveer een maand. Om de effecten van de cursus te meten werden er twee vragenlijsten ontwikkeld, die voor en na de cursus werden afgenomen: 1. kennis van herstel en wat daarmee samenhangt werd gemeten; 2. de zelfeffectiviteit ten opzichte van hun CNS-rol werd gemeten. Het blijkt dat de deelnemers er significant op vooruit gingen wat betreft hun kennis van het herstelproces bij EPA en dat hun zelfeffectiviteit wat betreft hun bemiddelende rol ook significant was toegenomen. Het lijkt zinvol om hulpverleners die EPA in hun herstelproces bijstaan te trainen.
Compton MT, Reed T, Broussard B, Powell I, Thomas GV, Moore A, Cito K & Haynes N 2014). Development, Implementation, and Preliminary Evaluation of a Recovery-Based Curriculum for Community Navigation Specialists Working with Individuals with Serious Mental Illnesses and Repeated Hospitalizations. Community Mental Health Journal, 50 (4), 383-387.

Back To Top