Skip to: Kortdurende Cognitieve Gedragstherapie in groepsverband is effectief in verbeteren zelfbeeld bij personen met een psychotische stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

Kortdurende Cognitieve Gedragstherapie in groepsverband is effectief in verbeteren zelfbeeld bij personen met een psychotische stoornis

Hoewel in de Nederlandse behandelrichtlijnen (en in die van andere landen) staat dat de psychologische interventie Cognitieve GedragsTherapie (CGT) beschikbaar moet zijn voor mensen met een psychotische stoornis, heeft driekwart van deze cliëntengroep geen toegang tot deze intensieve vorm van hulpverlening. Deze cliënten hebben vaak last van een negatief zelfbeeld (geringe gevoelens van eigenwaarde) en dat wordt geassocieerd met een grotere kans op suïcide, depressie en een slechte kwaliteit van leven. CTG is heel geschikt om aan dit probleem te werken. CTG wordt meestal in een individuele setting aangeboden. In deze Nederlandse pilot studie (N=30 cliënten met een psychotische spectrum stoornis) werd een laagdrempelige en kortdurende CTG-groepstherapie op basis van een geprotocolleerde vorm van schematherapie aan personen met een psychotische stoornis aangeboden en geëvalueerd. De interventie bestond uit 9 wekelijkse sessies van 90 minuten in groepen van maximaal 8 personen. De sessies werden begeleid door een psychiatrisch verpleegkundige en een psycholoog. Er werd gewerkt met concrete en simpele oefeningen die makkelijk in het dagelijkse leven geïntegreerd konden worden. De nadruk lag op het ervaren en bevestigen van een positief zelfgevoel. Vóór en na de interventie werden de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) en de Self-Esteem Rating Scale -Short Form (SERS-SF) afgenomen: dit waren de primaire uitkomstmaten die het zelfbeeld meten. De secundaire uitkomstmaat was de Beck Depression Inventory-II (BDI-II) die depressieve symptomen meet. Het bleek dat na de interventie de patiënten gemiddeld 7.1 punt hoger scoorden op de RSES en 9.6 punten meer op de SERS-subschaal die het positieve zelfbeeld meet en 7.7 punten minder op de SERS-subschaal die het negatieve zelfbeeld meet. De depressieve symptomen namen aanmerkelijk af. De drop-out was erg laag (10%). Deze vorm van CGT-groepstherapie lijkt haalbaar, werkzaam en toegankelijk voor cliënten met een psychotische stoornis.
Van der Stouwe ECD, Geraets CNW, Rutgers M, Veling W. (2021). Cognitive behavioral group treatment for low self-esteem in psychosis: a proof of concept study. BMC Psychiatry. 2021 Nov 12;21(1):567.

Back To Top