Skip to: Jongvolwassenen met UHR hebben vaker suïcidaal gedrag en gedachten

Kenniscentrum Phrenos website

Jongvolwassenen met UHR hebben vaker suïcidaal gedrag en gedachten

De prevalentie van suïcide, suïcidepogingen en suïcidale ideatie (= het aanhoudend denken aan of overwegen van suïcide) bij personen met schizofrenie is groot (2-11% doen in vroege fase een suïcidepoging). Dat geldt ook voor de personen in de Ultra-High Risk (Klinisch Hoog Risico op psychose,KHR) groep: 66% had recent last gehad van suïcidale ideatie en 12% had in hun leven een suïcidepoging gedaan (meta-analyse van Taylor et al, 2015). In deze Italiaanse longitudinale studie (N= totaal 273) werd onderzocht of het suïcidaal gedrag van de verschillende door de onderzoekers onderscheiden subgroepen, die in een periode van 5 jaar bij een vroege interventie bij psychose voorziening waren ingestroomd, van elkaar verschilde en hoe zich dat in een periode van 2 jaar ontwikkelde. Het ging om jongvolwassenen tussen de 13 en 35 jaar. De drie groepen waren: 1. UHR-groep volgens de criteria van de Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS) (KHR[+]-groep; N=70); 2. personen die een Eerste Psychotische Episode (EPE) hadden doorgemaakt (EPE-groep; N=122); 3. personen met psychopathologie die niet aan UHR-criteria volgens de CAARMS voldeden (KHR[-]-groep; N=81). Behalve de CAARMS werden afgenomen: de Beck Depression Inventory II (BDI-II) en de World Health Organisation Quality of Life, Brief version (WHOQOL-BREF). Suïciderisico werd vastgesteld met behulp van CAARMS-item 7.3 (suïcidaliteit/zelfbeschadiging) en BDI item 9 (suïcidale gedachten en wensen). Uit de analyses blijkt dat suïcidale ideatie én suïcidepogingen in de KHR[+]-groep significant vaker voorkwamen dan in de andere twee groepen: ten minste milde suïcidale gedachten werd in de afgelopen 2 weken bij 60% van de KHR[+]-groep vastgesteld en deze groep had een prevalentie van 14,5% van suïcidepogingen vóór toegang tot het programma en een incidentie van 17% in de twee jaar na de baseline meting. Na 2 jaar waren geslaagde suïcides (n=4) alleen bij de EPE-groep voorgekomen. Na 2 jaar was de suïcidale ideatie bij de KHR[+]-groep significant afgenomen. Er werd een positieve correlatie gevonden tussen suïcidale ideatie enerzijds en depresseive symptomen en anhedonia anderzijds.
Pelizza L, Poletti M, Azzali S, Paterlini F, Garlassi S, Scazza I, Chiri LR, Pupo S, Pompili M, Raballo A. (2020). Suicide risk in young people at Ultra-High Risk (UHR) of psychosis: Findings from a 2-year longitudinal study. Schizophr Res. Jun;220:98-105. Epub 2020 Apr 2.

Back To Top