Skip to: Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) lopen risico om laag zelfbeeld en in verband daarmee depressieve en externaliserende symptomen te ontwikkelen

Kenniscentrum Phrenos website

Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) lopen risico om laag zelfbeeld en in verband daarmee depressieve en externaliserende symptomen te ontwikkelen

Self-esteem kan worden omschreven als de algehele evaluatie van iemands waarde als persoon. Voor het behouden van een goede geestelijke gezondheid is een stabiel en positief zelfbeeld van belang. Uit de literatuur blijkt dat er een verband is tussen het hebben van een laag zelfbeeld enerzijds en het onstaan van depressieve, angstige en agressieve symptomen anderzijds. In dit Nederlandse onderzoek worden de impliciete en expliciete gevoelens van eigenwaarde (self-esteem) bij een groep jongeren met ASS (N=25; 8-16 jaar) vergeleken met die bij een groep peers die een ‘normale’ ontwikkeling doormaken (N=24; controlegroep). Ook werd gezocht naar verbanden tussen de mate van self-esteem en gelijktijdig voorkomende internaliserende en externaliserende problemen. Expliciet self-esteem betekent hoe iemand zegt dat zijn self-esteem is nadat daar over nagedacht is (gemeten met de Rosenberg Self-Esteem Scale – RSES). Ook de ouders vulden de RSES voor hun kind in. Impliciet self-esteem stelt iemands self-esteem vast bij de uitvoering van een taak waarbij geen tijd is om erover te reflecteren (gemeten met de Implicit Association Test – IAT). Dit werd gemeten bij het uitvoeren van een computertaak. De ernst van de ASS werd vastgesteld met de Social Responsiveness Scale (SRS). Verder werden afgenomen: de Child Behavior Checklist (CBCL) en de Child Depression Inventory (CDI). De data werden geanalyseerd met behulp van variantie- en regressie-analyses. Jongeren met ASS rapporteren lagere gevoelens van eigenwaarde dan jongeren uit de controlegroep (expliciet self-esteem). De ouders van de kinderen met ASS geven hun kinderen een nog lagere score. Er was geen verschil tussen de twee groepen voor het gemeten impliciet self-esteem. In de groep met ASS werd een duidelijke associatie gevonden tussen de mate van expliciet self-esteem en de mate van het hebben van depressieve symptomen, en tussen impliciet self-esteem en externaliserend gedrag. Jongeren met ASS lopen het risico een laag zelfbeeld te ontwikkelen en als dat plaatsvindt lopen ze het risico op andere problemen.
Van der Cruijsen R, Boyer BE. (2020). Explicit and implicit self-esteem in youth with autism spectrum disorders. Autism. 2020 Oct 15: Online ahead of print.

Back To Top