Skip to: Jongeren die formeel te horen krijgen dat ze een psychose-risico lopen, hebben daarna minder negatieve emoties dan ervoor, ongeacht of ze dat van te voren al dan niet wisten

Kenniscentrum Phrenos website

Jongeren die formeel te horen krijgen dat ze een psychose-risico lopen, hebben daarna minder negatieve emoties dan ervoor, ongeacht of ze dat van te voren al dan niet wisten

Bij jongeren vaststellen dat ze een Psychose-Risico (PR) lopen heeft verschillende kanten: er kan vroege interventie bij psychose worden aangeboden, maar door dit label kan ook het stigma toenemen. Lang niet iedereen die een vastgesteld PR heeft, ontwikkelt ook een psychose. Ook is niet duidelijk of de vaststelling van het PR de belangrijkste oorzaak van zelfstigma is. Doel van deze Amerikaanse studie (N=54; 12-35 jaar) was om te onderzoeken wat de directe emotionele impact is op iemand aan wie verteld is dat hij een PR heeft. En of de respons verschilt tussen degenen die deze informatie voor het eerst hoorden en degenen die al eerder van een arts of ouder gehoord hadden dat ze wellicht een PR hadden. De deelnemers aan deze studie zijn een subsample van een grotere studie naar stigma. Alle deelnemers voldeden aan PR zoals vastgesteld met de Structured Interview for Psychosis Risk Syndromes (SIPS). Van iedereen kon zowel voor als na de feedback van de clinicus het Core Stigma Interview afgenomen worden. Daarin werd gevraagd naar hoe sterk de volgende emoties (6 negatieve en 6 positieve emoties) pre-post waren: in verlegenheid gebracht; anders voelen; boos; beschaamd; droevig; bezorgd; trots; hoopvol; opgelucht; versterkt; begrepen; erbij horen. In vergelijking met vóór de feedback hadden de deelnemers daarna significant minder negatieve emoties. Er werden geen significant verschillen gevonden tussen de degenen aan wie al van te voren was verteld dat ze waarschijnlijk een PR hadden en degenen die het voor het eerst hoorden. De negatieve emoties speelden waarschijnlijk al langer voor de meting met de SIPS. Bij de positieve emoties werden weinig pre-post verschillen gevonden. De meeste deelnemers reageerden met zeer gemengde (zowel negatieve als positieve) emoties op de mededeling dat ze een PR hadden. Een meerderheid (67% voor-69% na) bleef bij de mening dat het beter was om hun PR-status niet aan andere mensen te vertellen. De meeste deelnemers gaven aan dat de PR-status een negatieve impact op hun zelfperceptie had.
Woodberry KA, Powers KS, Bryant C, Downing D, Verdi MB, Elacqua KM, Reuman ARL, Kennedy L, Shapiro DI, West ML, Huang D, Crump FM, Grivel MM, Blasco D, Herrera SN, Corcoran CM, Seidman LJ, Link BG, McFarlane WR, Yang LH. (2021). Emotional and stigma-related experiences relative to being told one is at risk for psychosis. Schizophr Res. 2021 Dec;238:44-51. Epub 2021 Sep 28.

Back To Top