Skip to: JOBSS is een veelbelovend curriculum voor volwassenen met autisme die werk zoeken of willen behouden

Kenniscentrum Phrenos website

JOBSS is een veelbelovend curriculum voor volwassenen met autisme die werk zoeken of willen behouden

In de VS heeft slechts tussen de 4-12% van de volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) regulier betaald werk. En degenen die werk hebben, werken in deeltijd en krijgen weinig betaald. Voor een deel kan dat verklaard worden uit de beperkte sociale vaardigheden van de mensen met ASS. Om deze vaardigheden en specifieke werkgerelateerde vaardigheden te verbeteren werd het Job Based Social Skills (JOBSS)-curriculum ontwikkeld. In deze Amerikaanse pilot studie (N totaal=22) wordt verslag gedaan van de werkzaamheid en de effectiviteit van JOBSS. JOBSS bestaat uit een combinatie van twee bestaande programma’s: het Interview Skills Curriculum (ISC) -jong volwassenen met ASS leren in groepen een beter sollicitatiegesprek te voeren- en het JobTIPS-programma – een digitaal aangeboden multimedia trainingsprogramma. Het JOBSS-curriculum bestaat uit 15 wekelijkse groepsbijeenkomsten waarbij aan de hand van een uitgewerkte handleiding verschillende thema’s aan de orde komen en onder begeleiding geoefend wordt met emotie regulatie, problemen oplossen, conversatie vaardigheden en impliciete sociale regels. De deelnemers werden ad random in de interventiegroep of de wachtlijst-controle-groep ingedeeld. Diagnoses zijn gesteld met de Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2). Het verbale IQ moest boven de 70 liggen. Op baseline en na de interventie werden beoordeeld: 1. de Theory of Mind met de Reading the Mind in the Eyes (RMET); 2. de sociale vaardigheden met de Social Responsiveness Scale (SRS-2), die zowel door de deelnemers als de hulpverleners werd ingevuld. 3. of iemand werk had en voor hoeveel uur er gewerkt was. Bij de interventiegroep werd na de JOBSS-training een significante verbetering van de sociale vaardigheden, gemeten met de SRS-2 en met name door de hulpverleners waargenomen, en verbeteringen van de sociale cognitie, gevonden (Cohen’s d=0.52), bij de controlegroep niet. Na de training had 45% van de interventiegroep verbeteringen bij de werkgerelateerde uitkomsten (óf werk gevonden, óf meer uren gaan werken). De deelnemers waren tevreden over JOBSS.
Gorenstein M, Giserman-Kiss I, Feldman E, Isenstein EL, Donnelly L, Wang AT, Foss-Feig JH. (2020). Brief Report: A Job-Based Social Skills Program (JOBSS) for Adults with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Randomized Controlled Trial. J Autism Dev Disord. 2020 Dec;50(12):4527-4534.

Back To Top