Skip to: Italië heeft een unieke universitaire opleiding voor ambulante psychiatrische rehabilitatie

Kenniscentrum Phrenos website

Italië heeft een unieke universitaire opleiding voor ambulante psychiatrische rehabilitatie

In 1978 werden in Italië alle psychiatrische ziekenhuizen gesloten, werd de GGz een onderdeel van de algemene gezondheidszorg en vanaf die tijd werd de psychiatrische zorg zoveel mogelijk ambulant verstrekt. Toch is pas in 2001 besloten om een aparte specialisatie die opleidt tot psychiatrisch rehabilitatie professional (Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica-TeRP) aan de universiteiten te starten. In dit Italiaanse artikel wordt beschreven hoe het 3-jarige curriculum eruit ziet en wat de specifieke taken van de TeRP zijn. Er wordt duidelijk gesteld dat de TeRP zich onderscheidt van andere GGz-professionals zoals psychiaters, psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en uniek is in de wereld. De TeRP is gespecialiseerd in het psychosociale herstel van personen met ernstige psychiatrische stoornissen en hij kan basale en specialistische rehabilitatie interventies toepassen, zowel individueel als in groepsverband, zoals: cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie aan cliënten en hun familie, cognitieve remediatie training, arbeidsbegeleiding, probleemoplossende technieken. Daartoe leert de TeRP tijdens de opleiding de volgende vaardigheden: basiskennis van psychiatrische rehabilitatie; deelname aan multidisciplinaire teams; communicatievaardigheden; leervaardigheden. De TeRP is verantwoordelijk voor het individuele rehabilitatieplan van de cliënt op basis van een beoordeling van de behoeften van de cliënt.
Pingani L, Fiorillo A, Luciano M, Catellani S, Vinci V, Ferrari S & Rigatelli M (2013). Who cares for it? How to provide psychosocial interventions in the community. International Journal of Social Psychiatry 59 (7), 701-705.

Back To Top