Skip to: Italiaanse geïntegreerde psychosociale interventie voor vroege psychose is vooral effectief voor groep die na het 35e jaar een eerste psychose krijgt

Kenniscentrum Phrenos website

Italiaanse geïntegreerde psychosociale interventie voor vroege psychose is vooral effectief voor groep die na het 35e jaar een eerste psychose krijgt

Er is bewijs dat meervoudige psychosociale interventies in een vroege fase van psychose effectief kunnen zijn. Deze Italiaanse studie (n=444) is een onderdeel van de GET UP (Genetics, Endophenotypes, Treatment: Understanding early Psychosis) PIANO (Psychosis: early Intervention and Assessment of Needs and Outcome) trial. De effectiviteit van een psychosociale interventie die bestaat uit (1) Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor patiënten met een eerste psychose, (2) een op de psychose gerichte gezinsinterventie én (3) case management voor de patiënt en de gezinsleden werd over een periode van 9 maanden getest bij patiënten die in behandeling waren bij ambulante ggz-instellingen. De uitkomsten werden vergeleken met de patiënten die de interventie niet kregen. Er werd gezocht naar individuele voorspellers én naar specifieke moderatoren voor de interventie. De uitkomstinstrumenten waren: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Global Assessment of Functioning (GAF), Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD). Daarnaast werden afgenomen: Premorbid Social Adjustment scale (PSA), Schedule for Assessment of Insight (SAI-E) en de Nottingham Onset Schedule (NOS). Er werd van te voren een aantal demografische en baseline klinische variabelen uitgekozen om voorspellers en moderatoren mee te identificeren: geslacht, leeftijd, eerste contact met hulpverlening, opleidingsniveau, Duur van Onbehandelde Psychose (DOP), het premorbide functioneren en ziekte-inzicht. Na 9 maanden hadden patiënten (los van het soort interventie) die lager opgeleid waren, een langere DOP hadden, slechter premorbide functioneerden en minder ziekte-inzicht hadden een slechtere klinische uitkomst. De geïntegreerde psychosociale interventie had een extra gunstig effect voor de groep patiënten die na hun 35e levensjaar voor het eerst een psychose kregen.
Lasalvia A, Bonetto C, Lenzi J, Rucci P, Iozzino L, Cellini M, Comacchio C, Cristofalo D et al + GET UP Group. (2017). Predictors and moderators of treatment outcome in patients receiving multi-element psychosocial intervention for early psychosis: results from the GET UP pragmatic cluster randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 210 (5):342-349.

Back To Top