Skip to: IPS op korte termijn ook voor jongeren met een Eerste Psychotische Episode (EPE) effectief

Kenniscentrum Phrenos website

IPS op korte termijn ook voor jongeren met een Eerste Psychotische Episode (EPE) effectief

Jonge mensen met een psychotische stoornis willen als ze in herstel zijn graag hun opleiding afmaken of weer gaan werken. De Individuele Plaatsing en Steun (IPS) interventie is bewezen effectief voor mensen met een chronische stoornis bij het vinden van regulier betaald werk, maar is nog niet vaak ingezet voor een EPE-groep. In deze Australische RCT werden cliënten van het Early Psychosis Prevention and Intervention Centre (EPPIC) in Melbourne at random aan een groep toegewezen die 6 maanden IPS kreeg (n=73) of aan een groep die Treatment-as-Usual kreeg, inclusief arbeidsbegeleiding (TAU-groep). De primaire uitkomstmaat was het aantal dagen dat iemand regulier betaald werk had gehad, of een opleiding had gevolgd. De metingen waren op baseline, na 6, 12 en 18 maanden. Er werden ook 6-maands intervallen berekend. Na 6 maanden had de IPS-groep significant vaker regulier betaald werk gehad (71,2%) dan de TAU-groep (48%): OR =3.40 (95% BI: 1.17-9.91). Echter: dit verschil was na 12 en 18 maanden niet meer aanwezig. Bij het begin van de interventie had 21% van de IPS-groep werk tegenover 11% van de TAU-groep. Per 6 maanden was het aantal gewerkte dagen bij de IPS-groep met 9,5% afgenomen, bij de TAU-groep daarentegen met 2,8% toegenomen. Het lijkt erop dat de arbeidsbegeleiding in de reguliere hulpverlening is verbeterd. In dit onderzoek werden geen verschillen tussen beide groepen gevonden betreffende het aantal uren dat aan een opleiding werd besteed.
Killackey E, Allott K, Jackson HJ, Scutella R, Tseng YP, Borland J, Proffitt TM, Hunt S, Kay-Lambkin F, Chinnery G, Baksheev G, Alvarez-Jimenez M, McGorry PD, Cotton SM. (2019). Individual placement and support for vocational recovery in first-episode psychosis: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2019 Feb;214(2):76-82.

Back To Top