Skip to: IPS is ook effectief voor jongvolwassenen met een psychose die door een vroege-interventie-bij-psychose-team worden behandeld

Kenniscentrum Phrenos website

IPS is ook effectief voor jongvolwassenen met een psychose die door een vroege-interventie-bij-psychose-team worden behandeld

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is uitgegroeid tot de ‘gouden standaard’ van arbeidsrehabilitatie-interventies voor mensen met ernstige psychische problemen. De meeste deelnemers aan de studies waarin dat bewezen wordt, waren oudere cliënten, die al lang last hadden van hun ziekte. Er is één RCT uitgevoerd die specifiek was opgezet om de effectiviteit van IPS bij jongeren met een Eerste Psychotische Episode (EPE) te onderzoeken. Hieruit bleek dat IPS alleen op de korte termijn effectiever was, gemeten naar gewerkte uren regulier betaald werk, dan Treatment-as-Usual (TAU). Deze Canadese studie (N totaal=109; gemiddelde leeftijd 23 jaar) is een RCT waarbij één groep van deelnemers aan een Vroege-Interventie-bij-psychose (VIP) programma 12 maanden IPS-begeleiding door een jobcoach kreeg (IPS-groep), naast de reguliere behandeling; de controlegroep kreeg TAU plus eventueel een andere vorm van werkbegeleiding. Alle deelnemers werden op baseline, na 6 en 12 maanden geïnterviewd over hun werkactiviteiten. Alleen regulier betaald werk werd meegeteld. De symptomen werden gemeten met de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). De modelgetrouwheid aan de IPS-methodiek werd twee maal met de Supported Employment Fidelity Scale geaudit: die werd als ‘goed’ beoordeeld. De werkuitkomsten werden per groep per 6 maanden verzameld en vergeleken. Op baseline, dus in de zes maanden vóór de IPS-interventie startte, bleken beide groepen ongeveer 50% meer regulier betaald werk te hebben verricht in vergelijking met de oudere deelnemers uit andere RCT’s. Op baseline had de TAU-groep in de zes maanden ervoor meer gewerkt dan de IPS-groep. Na 6 maanden had de IPS-groep meer gewerkt (maar niet significant meer). In de periode tussen 6 en 12 maanden na de start van de interventie, hadden beide groepen meer regulier betaald werk gevonden, maar de IPS-groep had significant meer regulier betaald gevonden dan de TAU-groep. De IPS-interventie is ook effectief voor jongeren met een EPE, waarvan een groot deel recent nog regulier betaald werk had verricht. De effecten worden pas na 6 maanden significant groter voor de IPS-groep.
Erickson DH, Roes MM, DiGiacomo A, Burns A. (2020). “Individual Placement and Support” boosts employment for early psychosis clients, even when baseline rates are high. Early Interv Psychiatry. 2020 Jun 24.

Back To Top