Skip to: Inzichten van de sociale roltheorieën kunnen als basis dienen voor het opzetten van op herstel gerichte interventies

Kenniscentrum Phrenos website

Inzichten van de sociale roltheorieën kunnen als basis dienen voor het opzetten van op herstel gerichte interventies

In deze Amerikaanse literatuurreview worden vruchtbare sociale roltheorieën besproken en worden bepaalde aspecten van sociale rollen geoperationaliseerd die van belang zijn voor het onderzoek en de praktijk van het herstel van mensen met psychische problemen. Alle mensen nemen sociale rollen in en volgens de Social Role Valorization (SRV) theorie worden aan verschillende rollen collectief verschillende waarden toegekend. Als iemand b.v. de sociale rol van “student” heeft worden daar over het algemeen positieve waarden mee geassocieerd en dat kan gunstige sociale gevolgen hebben. Het omgekeerde geldt voor de rol van “psychiatrische patiënt”. Van enkele gewaardeerde sociale rollen verwacht men dat die in de loop van een leven veranderen: een “gemiddeld persoon” in de VS doet eindexamen op z’n 18de, gaat trouwen rond z’n 25ste , heeft een carrière opgebouwd rond z’n 40ste en stopt met werken rond z’n 65ste. Vier rol-aspecten zijn van belang voor gemarginaliseerde mensen:1. rol investering: omdat de meeste mensen sociale rollen hiërarchisch ordenen zijn ze bereid om in rollen die ze hoog achten meer te investeren; 2. rol perceptie: men let erop hoe de leeftijdsgenoten een bepaalde sociale rol invullen; 3. rol verlies: b.v. de rol van ouder verandert fundamenteel als een kind op zichzelf gaat wonen; 4. hoop op het bereiken van een rol in de toekomst: er is een verband tussen het vervullen van veel waardevolle rollen en grotere gevoelens van welbevinden. In het onderzoek naar gemarginaliseerde personen blijkt dat bepaalde rollen door grote groepen gedevalueerd worden. Een goed begrip van de betekenis van sociale rollen kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van interventies gericht op herstel.
Hunt MG & Stein CH. (2012). Valued social roles and measuring mental health recovery: examining the structure of the tapestry. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (6), 441-6.

Back To Top