Skip to: Inzetten persoonsgebonden budget kan bijdragen aan behalen hersteldoelen

Kenniscentrum Phrenos website

Inzetten persoonsgebonden budget kan bijdragen aan behalen hersteldoelen

Bij self-direction (zelfsturing; persoonsgebonden budget) hebben deelnemers controle over een deel van het individuele budget dat bestemd is voor de bekostiging van hun zorg. Binnen bepaalde grenzen mag dit budget naar eigen inzicht worden besteed. In de VS hebben ongeveer 700 personen met een ernstige psychische aandoening gebruik gemaakt van self-direction. Deze voorziening wordt geassocieerd met betere hersteluitkomsten tegen dezelfde of minder kosten dan de traditionele bekostigingssystematiek. Het oudste en grootste self-direction initiatief is de Florida Self-Directed Care (FloridaSDC) voorziening. Voor dit Amerikaanse onderzoek werd gebruik gemaakt van data van deelnemers aan het FloridaSDC over de periode 2010 t/m 2015. De deelnemers kregen jaarlijks een naar eigen inzicht te besteden budget van $1900 als ze verzekerd waren of $3700 als ze niet verzekerd waren. De grote uitdaging van dit onderzoek was om een controlegroep te vinden die gematched was aan de groep die een persoonsgebonden budget had gekregen. Met gebruikmaking van matching algoritmes konden 271 SDC-deelnemers gematched worden met 1099 niet-SDC deelnemers met dezelfde problemen. Deze twee groepen werden op twee variabelen met elkaar vergeleken: 1. Hoe lang had men in de onderzoeksperiode regulier betaald werk verricht; 2. Hoe lang had men tijdens de onderzoeksperiode in een zelfstandige huisvesting gewoond. De analyses werden gedaan met behulp van logistische regressie analyses. Het bleek dat de SDC-deelnemers significant vaker regulier betaald werk hadden verricht of behouden dan de niet-SDC-deelnemers in de afgelopen 30 dagen (OR=1.73, p<.01). De SDC-deelnemers hadden meer dan twee keer langer (OR=2.04, p<.05) dan de niet-SDC deelnemers zelfstandig gewoond. De effectgrootte voor werk was Cohen’s h .18 en voor wonen .21. Dit zijn kleine effectgroottes. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de bestaande indruk dat self-direction in de Ggz extra bij kan dragen aan het herstelproces.
Croft B, İsvan N, Parish SL, Mahoney KJ. (2018). Housing and Employment Outcomes for Mental Health Self-Direction Participants. Psychiatr Serv. 2018 Jul 1;69(7):819-825.

Back To Top