Skip to: Inzet van honden verhoogt volgens de ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis de betrokkenheid en intrinsieke motivatie bij de therapie

Kenniscentrum Phrenos website

Inzet van honden verhoogt volgens de ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis de betrokkenheid en intrinsieke motivatie bij de therapie

Dierentherapie is het gebruiken van gedomesticeerde dieren (vaak honden) bij de behandeling. Uit de literatuur komt naar voren dat de therapeutische inzet van getrainde honden een positieve invloed kan hebben op het sociale gedrag van kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In dit fenomenologische Australische onderzoek (N=17 kinderen tussen 4 en 19 jaar) werd het therapeutisch potentieel dat de ouders van kinderen, die aan vijf ergotherapeutische sessies waarbij honden waren ingezet deelnamen, toekenden aan de inzet van die honden, in kaart gebracht. De ouders waren voornamelijk moeders (83%) en de kinderen voornamelijk jongens (94%). Doel van de sessies (1 x per week; 1 uur) was het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van en emotionele regulatie bij de kinderen. De ouders waren bij de sessies aanwezig. De kinderen werd tijdens de sessies o.a. gevraagd de honden te borstelen en eten te geven, te apporteren, buiten een wandeling met de hond maken. De data werden verzameld middels semi-gestructureerde interviews en met behulp van thematische analyse geordend. Als belangrijkste thema kwam naar voren dat volgens de ouders door het inzetten van honden de betrokkenheid en het plezier van de kinderen toenamen, waardoor ook op andere terreinen vooruitgang werd geboekt. De intrinsieke movitatie om aan de therapiesessies mee te doen nam toe vanwege de inzet van de honden. Dit komt waarschijnlijk omdat honden niet-oordelend en niet-verbaal communiceren. De hond accepteert iedereen zoals hij is. Volgens de ouders maakten de honden het voor de kinderen gemakkelijker om met anderen en de hond te communiceren (65%), hadden de honden een positieve invloed op de gedrags- en emotionele regulatie (71%) en durfden de kinderen door de honden zich in meer sociale omgevingen te begeven (82%). De ouders gaven aan dat de dierentherapie voor alle deelnemers positieve resultaten had.
London MD, Mackenzie L, Lovarini M, Dickson C, Alvarez-Campos A. (2020). Animal Assisted Therapy for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder: Parent perspectives. J Autism Dev Disord. 2020 Dec;50(12):4492-4503.

Back To Top