Skip to: Invoering Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie heeft tot substantiële verbetering zorgaanbod geleid

Kenniscentrum Phrenos website

Invoering Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie heeft tot substantiële verbetering zorgaanbod geleid

Invoering van de Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie heeft tot een substantiële verbetering van het zorgaanbod geleid

In Nederland lijden ongeveer 120.000 mensen aan schizofrenie. In deze Nederlandse studie wordt in kaart gebracht of de invoering van de eerste MDR Schizofrenie in 2005 tot een verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met schizofrenie heeft geleid. Met behulp van de Quality Assessement of Regional Treatment Systems for Schizophenia (QUARTS) werd vóór en –minimaal 2 jaar- na de introductie van de richtlijn het hele schizofrenie zorgaanbod en de tevredenheid met de hulpverlening in zeven representatieve regio’s onderzocht. De al dan niet regionale aanwezigheid van de 18 belangrijkste interventies werd door middel van groepssessies met 10 klinici per regio verkregen. Voor het meten van de tevredenheid werden vier stakeholder groepen bevraagd: ggz-hulpverleners, patiënten, familieleden van patiënten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De beschikbaarheid van in de richtlijn aanbevolen interventies nam over het algemeen significant toe, hoewel de toename van evidence-based rehabilitatie-interventies –zoals IPS- zeer beperkt was. ACT blijkt op grote schaal te zijn ingevoerd. De tevredenheid met het zorgaanbod nam in geringe mate toe.
Van Weeghel J, Van de Lindt S, Slooff C, Van de Kar F, Van Vugt M & Wiersma D (2011). A Regional Assessment of the Quality of Care for People With Schizophrenia in the Netherlands. Psychiatric Services 62 (7), 789-792.

Back To Top