Skip to: Interventies op basis van videogames zijn effectief bij de behandeling van autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Interventies op basis van videogames zijn effectief bij de behandeling van autisme

Autisme komt bij ongeveer 2% van de bevolking voor. Mensen met autisme hebben allerlei soorten problemen, waaronder soms cognitieve beperkingen. Omdat het inzetten van videogames effectief is gebleken bij het verbeteren van cognitieve vaardigheden, zijn deze ook een veelbelovende interventie voor autistische kinderen. Omdat een overzicht ontbrak, wordt in deze Spaanse systematische review (n= 24 studies) verslag gedaan van de effectiviteit van op videogames gebaseerde interventies voor de behandeling van autistische kinderen en adolescenten. Deze review werd volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) uitgevoerd. In alle studies werden niet bestaande commerciële, maar speciaal ontwikkelde videogames gebruikt. Het aantal deelnemers aan de studies varieerde van 6 tot 117 personen, allen jonger dan 18 jaar. De follow-up periodes waren meestal korter dan 4 maanden. Een groot deel van de videogame-interventies waren gericht op het verbeteren van het cognitieve functioneren (9 studies), maar ze werden ook ingezet voor neurofeedback training (2 studies), fysieke training (exergames: videogames die ook een vorm van lichaamsbeweging zijn; 3 studies), sociale training (5 studies) en het verbeteren dagelijkse verrichtingen of emotionele herkenning (4 studies). Over het algemeen hadden de videogame-interventies positieve effecten op de autistische symptomen, hoewel de mate van het effect meestal klein was. De dropout was zeer laag. Videogames kunnen als een niet bedreigende vorm van behandeling beschouwd worden voor kinderen en adolescenten met autisme. Op de loer ligt wel het risico van gameverslaving. Het ontwikkelen van gezamenlijke online games kan voor deze doelgroep een alternatieve vorm van socialisatie vormen. De auteurs doen de aanbeveling om aansluiting te zoeken bij commerciële videogames ontwikkelaars.
Jiménez-Muñoz L, Peñuelas-Calvo I, Calvo-Rivera P, Díaz-Oliván I, Moreno M, Baca-García E, Porras-Segovia A. (2021). Video Games for the Treatment of Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. J Autism Dev Disord. 2021 Mar 2. Online ahead of print.

Back To Top