Skip to: Interventies gericht op verandering van leefstijl van personen met een psychotische stoornis zijn effectief als ze lichamelijke oefeningen en psychotherapie bevatten

Kenniscentrum Phrenos website

Interventies gericht op verandering van leefstijl van personen met een psychotische stoornis zijn effectief als ze lichamelijke oefeningen en psychotherapie bevatten

Personen met een schizofreniespectrum stoornis lijden vaak aan het metabool syndroom dat mede veroozaakt wordt door bijwerkingen van antipsychotica en een ongezonde leefsstijl (ongezond eten, roken, weinig beweging). Hierdoor is de levensverwachting van deze groep 15-20 jaar korter dan bij de algemene bevolking. In deze Spaanse systematische review en meta-analyse (n = 53 studies) werd alle evidentie uit RCT’s naar de effecten van niet-farmacologische interventies gericht op verandering van leefstijl waarbij patiënten met een psychotische stoornis vergeleken werden met een controlegroep geanalyseerd met betrekking tot verbeteringen van fysieke en psychologische gezondheid, en algemeen welbevinden. De review werd volgens de PRISMA richtlijnen uitgevoerd. De effecten werden in Hedges’ g uitgerekend. Er werd gekeken naar de effecten meteen na de interventie en indien mogelijk na de follow-up periode. Bij de interventies werd onderscheid gemaakt tussen: 1. elke type fysieke activiteit (inclusief yoga en tai-chi); 2. elke vorm van psychotherapie; 3. een combinatie van beide interventies. Van o.a. de volgende uitkomsten werden meta-analyses gemaakt: veranderingen in BMI, lichaamsgewicht, tailleomtrek, bloedsuikers, cholesterolniveaus, triglyceriden, systolische en diastolische bloeddruk, symptoomscores van de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), cognitieve scores, zelfgerapporteerde fysieke activiteit, algemeen functioneren. Verbeteringen (kleine tot middelmatige effecten) werden gevonden voor BMI, lichaamsgewicht, tailleomtrek en psychotische symptomen, zowel na de interventie als na de follow-up. Verbeteringen die alleen na de interventie werden gerapporteerd werden gevonden in de cognitieve domeinen, het fysieke en algemene functioneren en de kwaliteit van leven. Geen verbeteringen werden gevonden voor de meeste bloed metabolieten, de bloeddruk, de niet-psychotische psychopathologie en spontane fysieke activiteiten. Over het algemeen waren de verbeteringen groter als de interventies lichamelijke oefeningen (m.n. aerobics) bevatten, hoewel de interventies met psychotherapie op de lange termijn meer effect hadden.
Fernández-Abascal B, Suárez-Pinilla P, Cobo-Corrales C, Crespo-Facorro B, Suárez-Pinilla M. (2021). In- and outpatient lifestyle interventions on diet and exercise and their effect on physical and psychological health: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials in patients with schizophrenia spectrum disorders and first episode of psychosis. Neurosci Biobehav Rev. 2021 Jun;125:535-568. doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.01.005. Epub 2021 Jan 24.

Back To Top