Skip to: Integrated Recovery-oriented Model draait om herstel van hoop, competenties en sociale binding

Kenniscentrum Phrenos website

Integrated Recovery-oriented Model draait om herstel van hoop, competenties en sociale binding

In deze Australische beschouwing worden de achtergronden en de uitdagingen voor een op herstelprincipes gebaseerd, in Australië ontwikkeld, Integrated Recovery-oriented Model (IRM) voor ggz-hulpverlening beschreven. Centraal in het IRM-model staan de veranderende herstelbehoeftes van de personen met ernstige psychische aandoeningen. Het onderliggend kader is de WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Alles is erop gericht om de hoop in het leven weer te versterken omdat dit aan de basis ligt van symptomatisch en functioneel herstel. De kern componenten van het IRM zijn: remediatie (verbeteren) van het functioneren, algeheel herstel van vaardigheden en competenties en zich weer actief met de samenleving verbinden. Binnen de IRM wordt toegang tot de psychosociale Evidence-Based Interventions (EBI) mogelijk gemaakt. Belangrijke EBI zijn o.a.: inzet ervaringsdeskundigen, wellness recovery action planning (WRAP), illness management and recovery (IMR), individual placement and support (IPS). De EBI stimuleren hoop, herstel, zelf-werking en sociale inclusie. De evolutie van het IRM kan worden opgevat als een serie van vijf brede uitdagingen: 1. Relevante herstel perspectieven identificeren; 2. De algemene kaders en modellen voor de dienstverlening formuleren; 3. Kenmerken en processen die samenhangen met de huidige gespecialiseerde klinische rehabilitatie interventies voor personen met ernstige psychische problemen identificeren. 4. De belangrijkste elementen uit de eerste drie uitdagingen samensmeden in een coherent IRM voor alle ggz-hulpverlening. 5. Ontwikkelen van implementatie- en evaluatie strategieën waarmee de op herstel gebaseerde ggz permanent verbeterd kan worden.
Frost BG, Tirupati S, Johnston S, Turrell M, Lewin TJ, Sly KA, Conrad AM. (2017). An Integrated Recovery-oriented Model (IRM) for mental health services: evolution and challenges. BMC Psychiatry. 17(1), 22.

Back To Top