Skip to: Innovatief anti-stigma programma gericht op middelbare scholieren is effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Innovatief anti-stigma programma gericht op middelbare scholieren is effectief

Een van de factoren van het voortduren van stigma ten aanzien mensen met psychoses is de geringe kennis bij het algemene publiek over psychische stoornissen. Uit onderzoek blijkt dat anti-stigma interventies het meest effectief zijn als er persoonlijk contact is tussen een ervaringsdeskundige en het publiek. In relatief conservatieve landen in Azië en op scholen is dat moeilijk te organiseren. In deze Chinese studie (n=4520 leerlingen op 12 scholen) wordt beschreven wat de effecten zijn van een innovatieve anti-stigma interventie (School Tour) die speciaal ontwikkeld is voor en gericht is op adolescenten in Hong Kong. De School Tour interventie duurt één uur en heeft de volgende componenten: 1. Een toneelvoorstelling van 30 minuten waarin een levensecht verhaal over iemand met een psychose wordt uitgebeeld; 2. Een informatieve en interactieve presentatie van 15 minuten over psychoses door een maatschappelijk werker of psychiater (psycho-educatie); 3. Een interactieve demonstratie van de FITMIND dans- en yoga-oefeningen die door de Early Psychosis Foundation uit Hong Kong zijn ontwikkeld om het neurocognitief functioneren bij mensen met een psychose te verbeteren (15 minuten). Voor en na de interventie is een vragenlijst afgenomen waarin werd gevraagd naar de kennis bij de leerlingen over psychoses én naar hun houding ten aanzien van die stoornis. Het bleek dat na de interventie de kennis over psychoses significant was toegenomen en dat hun houding ten aanzien mensen met een psychose significant was verbeterd. Innovatieve anti-stigma strategieën speciaal ontwikkeld voor adolescente leerlingen kunnen effectief zijn.
Hui CLM, Leung WWT, Wong AKH, Loong KY, Kok J, Hwang A, Lee EHM, Chan SKW, Chang WC, Chen EYH. Destigmatizing psychosis: Investigating the effectiveness of a school-based programme in Hong Kong secondary school students. Early Interv Psychiatry. 2018 Jun 11.

Back To Top