Skip to: In herstelproces kan narratieve coaching bijdragen aan de reconstructie van het zelf

Kenniscentrum Phrenos website

In herstelproces kan narratieve coaching bijdragen aan de reconstructie van het zelf

Het herstelproces van een persoon met een psychiatrische stoornis is een complex geheel. In deze Australische theoretische beschouwing wordt voorgesteld om dat proces vanuit de Complexity Science te analyseren. Deze wetenschap bestudeert complexe levende systemen. Het zelf kan gezien worden als een complex adaptief systeem. In het herstelproces staan de reconstructie van het zelfgevoel en de identiteit centraal. Personen met een psychiatrische stoornis moeten zichzelf weer opnieuw definiëren en een nieuwe identiteit construeren, weg van de identiteit als een persoon met een stoornis op weg naar een persoon met de verlangde kwaliteit van leven. De verhalende benadering van geestelijke gezondheid erkent dat een persoon een verzameling van meerdere zelven is die leven in verschillende realiteiten. Met behulp van narratieve coaching kan iemand in een herstelproces worden bijgestaan in het reconstrueren van een nieuwe identiteit o.a. door nieuwe verhalen over zichzelf te vertellen, en oude verhalen anders te kaderen.
Kerr DJR, Crowe TR & Oades LG (2013). The reconstruction of narrative identity during mental health recovery: A complex adaptive systems perspective. Psychiatric Rehabilitation Journal 36(2), 108-109.

Back To Top