Skip to: In ggz werkende ervaringsdeskundigen lopen nog vaak tegen belemmeringen aan

Kenniscentrum Phrenos website

In ggz werkende ervaringsdeskundigen lopen nog vaak tegen belemmeringen aan

Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker ingezet in ggz-instellingen. Om ervaringsdeskundige te worden moeten ze hun patiënt-identiteit omvormen tot een identiteit als ervaringsdeskundige hulpverlener (peer worker). In deze Belgische kwalitatieve studie (n=17) werd onderzocht hoe ze zelf aankijken tegen deze overgang en hoe het hun kijk op zichzelf en op hun directe werkomgeving beïnvloedt. De data werden verzameld door middel van semi-gestructureerde interviews en geanalyseerd en geordend met behulp van de grounded theory. Er werden twee centrale thema’s onderscheiden: I. De rol van ervaringsdeskundige hulpverlener werd opgepakt als een kans om met het persoonlijk herstel verder te komen. II. Verdere groei als ervaringsdeskundige hulpverlener en de implicaties daarvan voor de persoonlijke ontwikkeling. In eerste instantie zien de ervaringsdeskundige hulpverleners het werk in de ggz als een kans om zichzelf te bevrijden van het proces van geestelijk lijden en een acceptabele vorm van persoonlijk zelfbehoud te realiseren. Ze zien zichzelf in de eerste plaats als iemand die hoop op verbetering bij de patiënten kan aanwakkeren. Naarmate ze meer in hun rol als ervaringsdeskundige hulpverlener groeien worden ze zich bewust van de factoren die hun persoonlijke ontwikkeling kunnen ondersteunen of tegenwerken. Het gaat hierbij om zaken als : 1. hoe helder zijn hun taken voor iedereen in het behandelteam; 2. worden ze gelijk behandeld door het management en de professionele hulpverleners in het behandelteam; 3. hoe open en transparant zijn de collega’s en de organisatie. De geïnterviewden kiezen voor het beroep van ervaringsdeskundige hulpverlener om voor zichzelf een zinvol leven op te bouwen. Ze zien zichzelf als belangrijke steunpilaar voor de patiënten. Organisaties die ervaringsdeskundige hulpverleners aannemen zouden moeten letten op transparantie, duidelijkheid, openheid en gelijkheid.
Debyser B, Berben K, Beeckman D, Deproost E, Van Hecke A, Verhaeghe S. (2019). The transition from patient to mental health peer worker: A grounded theory approach. Int J Ment Health Nurs. Apr;28(2):560-571.

Back To Top