Skip to: In gesprek over zin

Kenniscentrum Phrenos website

In gesprek over zin

Achtergrond

De methode is ontwikkeld door Paul Andreoli (gezondheidszorgpsycholoog) en Benno Wiegers (SPV ouderenpsychiatrie) in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos. Aanleiding is dat zin en zingeving nog zo vaak onvervulde zorgbehoeften zijn. (Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019; Kroon e.a., Nieuw Amerongen e.a.2020., Enquête Akwa GGZ 2020. Zie ook Generieke Module Zingeving.)

Deelnemers aan twee pilots ‘In gesprek over Zin’ beoordeelden het positief: “Goede aanzet om het gesprek over zingeving aan te gaan, wat zeker zal bijdragen aan het herstelproces. Het kan waardevol zijn voor iedereen (alle leeftijden) en je bent er nooit mee klaar!”

Focus

Open, laagdrempelig  en zonder vooropgezet doel en los van rollen, in gesprek kunnen gaan over ervaringen van zin(geving). De training voor gespreksbegeleiders ‘In gesprek over Zin’ kan bijdragen aan het toepassen van de Generieke Module Zingeving.

Beschrijving methode

‘In gesprek over Zin’ wordt aangeboden in drie bijeenkomsten van 2,5 uur waarin deelnemers aan de hand van een aantal vragen en werkvormen uitwisselen over zin: Wat betekent zin voor mij? Wat ervaar ik als zin? Wanneer ervaar ik zin? Wanneer juist niet? Deelnemers ontdekken en ontwikkelen hun ervaringskennis op dit thema. Na afloop van de drie bijeenkomsten hebben deelnemers meer begrip van wat zin voor hen betekent en hoe zij zelf het ervaren van zin kunnen ondersteunen.

Werksetting

De methode In gesprek over zin kan aangeboden worden in verschillende werksettings: ggz-organisaties, buurthuizen, herstelinitiatieven, scholen – overal waar het thema zin om meer aandacht kan vragen.

Scholingsaanbod

In gesprek over zin – training voor gespreksbegeleiders

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top