Skip to: In Engeland zijn de openbare ggz-interventies vooral gericht op sociale en individuele determinanten

Kenniscentrum Phrenos website

In Engeland zijn de openbare ggz-interventies vooral gericht op sociale en individuele determinanten

In Engeland is de openbare gezondheidszorg, waarvan de openbare geestelijke gezondheidszorg een onderdeel is, via landelijke wetgeving bij lokale gezondheidsautoriteiten belegd. Samen met lokale overheidsinstellingen, particuliere en charitatieve instellingen worden gemeenschapsgerichte interventies ontwikkeld die tot doel hebben het welzijn te vergroten en slechte geestelijke gezondheid op populatieniveau te voorkomen. Uit de literatuur blijkt dat over het algemeen weinig evidentie bekend is over de effectiviteit van de gebruikte interventies of over de onderliggende mechanismes. In deze Engelse studie werden voor 5 regio’s alle ontwikkelde en ingezette openbare ggz-interventies opgespoord en beschreven naar doelgroep, benadering en uitkomsten. De regio’s hadden verschillende sociaal-demografische kenmerken: Blackburn met Darwin Council; Cambridgeshire en Peterborough; Londen Boroughs of Camden en Islington; Londen Borough Hammersmith en Fulham; Redcar en Cleveland Borough Council. Door een speciale Mapping Excercise methodologie werd gestructureerd en via alle mogelijke informatiebronnen informatie over interventies in de 5 regio’s verzameld. Er werden 407 verschillende interventies gevonden en die werden met een speciaal ontwikkeld coderingsraamwerk ingedeeld. Er werden 12 typen interventies gevonden. De belangrijkste: sociale activiteiten en/of vriendschapsdiensten (44,7%); sociale doorverwijzing (34,6%), steun door ervaringsdeskundigen (26,8%) en voorlichting en training (23,8%). De belangrijkste risicofactoren waarop de interventies gericht waren: sociale isolatie en eenzaamheid; financiële problemen; stigma en discriminatie van personen met psychische problemen. Oudere volwassenen waren de voornaamste doelgroep. De meeste interventies zijn gericht op sociale en individuele determinanten van geestelijke gezondheid en veel minder op structurele determinanten zoals huisvesting, pensioen, stedelijk verval, vervuiling. Er werden bijna geen evaluaties van de gebruikte interventies gevonden, zodat er weinig over de effectiviteit gezegd kan worden.
Duncan F, Baskin C, McGrath M, Coker JF, Lee C, Dykxhoorn J, Adams EA, Gnani S, Lafortune L, Kirkbride JB, Kaner E, Jones O, Samuel G, Walters K, Osborn D, Oliver EJ. (2021). Community interventions for improving adult mental health: mapping local policy and practice in England. BMC Public Health. 2021 Sep 16;21(1):1691.

Back To Top