Skip to: In Engeland bieden residentiële rehabilitatiecentra voor personen met een ernstige schizofrene stoornis een kwaliteit van zorg die positieve behandelresultaten geeft

Kenniscentrum Phrenos website

In Engeland bieden residentiële rehabilitatiecentra voor personen met een ernstige schizofrene stoornis een kwaliteit van zorg die positieve behandelresultaten geeft

Dit artikel is een eerste verslag van het grootschalige Engelse onderzoek Rehabilitation Effectiveness for Activities for Life (REAL), dat de kwaliteit van de GGz-rehabilitatie hulpverlening, aangeboden door de NHS, in Engeland in kaart wil brengen. Het gaat om de moeilijk behandelbare 1% van de schizofrene cliënten, waar tussen de 25% en 50% van het GGz-budget aan besteed wordt. Hier wordt vooral ingezoomd op de relatie tussen de kwaliteit van behandeleenheden, de regionale mate van deprivatie, de kenmerken van de cliënten en de klinische uitkomsten. Het doel van de rehabilitatie hulpverlening is streven naar stabilisatie van de symptomen en maximaal sociaal functioneren bij de cliënten, en de autonomie stimuleren. De kwaliteit van een behandellocatie werd gemeten met de Quality Indicator for Rehabilitative Care (QuIRC), waarbij zeven behandeldomeinen gemeten worden. Daarnaast werden de managers van de behandellocaties geïnterviewd. De psychiatrische morbiditeit van een regio werd gemeten met de Mental Illness Needs Index (MINI). Naast demografische- en behandelgegevens werden bij de cliënten (N=739) de volgende meetinstrumenten afgenomen: Resident Choice Scale (RSC) (autonomie); de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) (kwaliteit van leven); de Your Treatment and Care (YTC) (hoe wordt de zorg ervaren); General Milieu Index(GMI) (hoe ervaren cliënten het therapeutisch milieu) en de Global Assessment of Functioning (GAF). Alle NHS-gefinancierde GGZ-instellingen (n=60) hebben een rehabilitatie behandellocatie. Hiervan deed 87% mee aan dit onderzoek: in totaal 133 behandellocaties met 1809 bedden. De gemiddelde staf-cliënt ratio was 1.58. Bijna alle locaties werken met individuele behandelplannen. 70% van de cliënten gebruikt atypische antipsychotica. Er was een duidelijk verband tussen leeftijd en lagere ervaren kwaliteit, m.n. in het domein sociale inclusie. Bijna alle QuIRC-domeinen laten een positief verband zien met ervaren hulpverlening: b.v. elke 10 procentpunt toename in het domein Behandeling en Interventies deed de YTC-score met 1.56 toenemen. In het algemeen werd er een positief verband gemeten tussen de kwaliteit van de zorg en de klinische uitkomsten.
Killaspy H, Marston L, Omar RZ, Green N, Harrison I, Lean M, Holloway F, Craig T, Leavey G & King M. (2013). Service quality and clinical outcomes: an example from mental health rehabilitation services in England. British Journal of Psychiatry 202 (1), 28-34.

Back To Top