Skip to: In de VS wordt de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) verlengd door vertraagde doorverwijzing binnen de ggz

Kenniscentrum Phrenos website

In de VS wordt de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) verlengd door vertraagde doorverwijzing binnen de ggz

Bij de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) gaat het om de tijd tussen het begin van psychotische symptomen en het begin van de behandeling. Een langere DOP geeft over het algemeen slechtere uitkomsten op de langere termijn. Wanneer is er sprake van het “begin van de behandeling”? Is dat de eerste blootstelling aan antipsychotica, de eerste opname of het begin van de behandeling door een Vroege Interventie bij Psychose (VIP) team? Welk pad leggen jongvolwassenen met een eerste psychose af voordat ze in een speciaal VIP-programma worden opgenomen? In dit Amerikaanse onderzoek (N=779; 16-30 jaar) werden de zorgpaden in beeld gebracht van alle deelnemers die tussen oktober 2013 en augustus 2017 in het New Yorkse VIP-progamma OnTrackNY instroomden. Er werd gekeken naar welke factoren correleren met de DOP en welke factoren samenhangen met het moment van het begin van de symptomen en het eerste contact met de ggz. Per persoon werden gegevens verzameld over demografische items, klinische kernmerken (o.a. antipscyhotica gebruik en scores op de Global Asessment of Functioning), gebruik van ggz-voorzieningen (Spoed Eisende Hulp (SEH)-bezoek = crisisinterventie; opnames in psychiatrisch ziekenhuis) en kenmerken van het zorgpad. Alle data werden beoordeeld door behandelaars. De primaire uitkomsten waren: a. de tijd tussen het begin van psychotische symptomen en het begin van de behandeling bij OnTrackNY (‘verwijs DOP’); b. de tijd tussen het begin van de symptomen en het eerste contact met de ggz (‘hulpzoek DOP’). De analyses werden met behulp van multivariate regressiemodellen uitgevoerd. De gemiddelde verwijs-DOP was 231,2 dagen en de gemiddelde hulpzoek-DOP was 73,7 dagen. Er werd een associatie gevonden tussen een kortere DOP enerzijds en naar school gaan, beter sociaal functioneren, vaker SEH-bezoek en vaker opnames anderzijds. Een langere DOP werd geassocieerd met: gewelddadig gedrag; eerste contact met ambulante ggz-voorziening; hallucinaties als de reden van het eerste contact met de ggz. Het verwijstraject binnen de ggz-zorg zorgt voor meer vertraging – en verlenging van de DOP – dan het uitstellen van hulp zoeken door de individuele patiënten.
Marino L, Scodes J, Ngo H, Nossel I, Bello I, Wall M, Dixon L. (2020). Determinants of pathways to care among young adults with early psychosis entering a coordinated specialty care program. Early Interv Psychiatry. 2020 Oct;14(5):544-552.

Back To Top