Skip to: In cohort van personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) was risico op gewelddadige victimisatie 3½ keer hoger dan in de algemene bevolking

Kenniscentrum Phrenos website

In cohort van personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) was risico op gewelddadige victimisatie 3½ keer hoger dan in de algemene bevolking

Gewelddadige victimisatie (slachtoffer zijn van geweld) heeft voor personen met psychische problemen vaak langdurige negatieve gevolgen. Er is niet veel bekend over de lange termijn prevalentie van victimisatie tijdens de EPE. De meeste studies vinden hogere prevalentiecijfers voor de doelgroepen EPE en EPA in vergelijking met de algemene bevolking. In deze Noors-Deense prospectieve cohortstudie werden EPE-deelnemers (n=298) die tussen 1997-2000 werden behandeld in het Scandinavische Early Treatment and Intervention in Psychosis-project 10 jaar lang gevolgd, met als primaire doel de prevalentie van gewelddadige (her)victimisatie in beeld te krijgen. Er werden metingen gedaan op baseline, na 1, 2, 5 en 10 jaar. Bij elke meting werd gewelddadige victimisatie vastgesteld met behulp van de Lehman quality of life questionnaire. Verder werd gemeten: Duur van Onbehandelde Psychose (DOP), symptomen met de PANNS, alcohol- en drugsgebruik met Drake Clinician Rating Scale (DCRS), werk en sociaal functioneren met Strauss Carpenter Level of Functioning Scale, algemeen functioneren met de Global Assessment of Functioning Scale (GAF), medicatiegebruik, lengte van individuele psychotherapie, functioneel herstel en symptoomremissie. De analyses werden gedaan met behulp van Generalized Linear Models (GLM). Na 10 jaar waren van de 298 patiënten er 67 (=22,5%) in ieder geval één keer het slachtoffer van geweld geweest. De gemiddelde jaarlijkse prevalentie van gewelddadige victimisatie was in deze studie 7,8%. Dat is 3,5 keer meer dan in de algemene populatie van Noorwegen en Denemarken (gemiddeld 2,2%). Binnen het onderzochte cohort werd victimisatie het meeste geassocieerd met jongere leeftijd, geringe activiteit op de arbeidsmarkt en alcohol- en drugsmisbruik. Er was geen verband tussen victimisatie en slechte klinische of functionele uitkomsten.
Langeveld J, Bjørkly S, Evensen J, Joa I, Johannessen JO, Larsen TK, Melle I, Opjordsmoen S, Røssberg JI, Rund BR, Simonsen E, Vaglum P, Velden WT, McGlashan T, Friis S. (2017). A 10-year follow-up study of violent victimization in first episode psychosis: Risk and protective factors. Psychiatry Res. 2018 Jan;259:545-549. Epub 2017 Nov 7.

Back To Top