Skip to: In begin herstelproces ervaren mensen meer problemen dan CHIME toont

Kenniscentrum Phrenos website

In begin herstelproces ervaren mensen meer problemen dan CHIME toont

In enkele meta-analyses is vastgesteld dat het veel gebruikte CHIME-model voor 70% aansluit bij de persoonlijke herstelervaringen van personen met ernstige psychische problemen. CHIME staat voor de volgende processen die door de meeste in herstel zijnde mensen worden ervaren en/of doorgemaakt: Connectedness (weer verbondenheid gaan voelen); Hope and optimism (hoop op verbetering); Identity (nieuwe identiteit zoeken); Meaning (de stoornis betekenis geven) en Empowerment. Met name in het beginstadium van het herstel worden vaak grote problemen ervaren. Daarom zouden die auteurs aan het CHIME-model een zesde thema willen toevoegen: Difficulties (moeilijkheden). In deze Australische kwalitatieve studie werden 13 mensen, die aan het Partners in Recovery (PIR) programma deelnemen, geïnterviewd over hun ervaringen tijdens het eerste stadium van het herstelproces. Alle data weren in NVivo ingevoerd en met vergelijkende analyse geanalyseerd. De meeste van de deelnemers waren voor langere tijd in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. Uit de gesprekken kwamen enkele met elkaar verbonden en overkoepelende thema’s naar voren: 1. Je gaan verbinden met de uitdaging van herstel; deze innerlijke strijd heeft te maken met: tot het besef komen dat je zelf actief in je eigen herstel moet worden; voor jezelf opkomen; vechten tegen het verlangen om op te geven; accepteren dat je bij het herstelproces steun van anderen nodig hebt; vechten tegen stigma en leren om vriendelijk tegen jezelf te zijn. 2. Strijden om fysieke en psychologische veiligheid te vinden. 3. Treuren over het verlies van wat er was en er had kunnen zijn: een nieuwe identiteit vinden. 4. Zoeken en vinden van hoop en een (nieuw) doel in het leven. 5. Leren omgaan met complexe sociale relaties; dit heeft te maken met de impact die de stoornis op anderen heeft en de behoefte om hulpverlenersrollen te scheiden van vriendschaps- en familierollen. 6. Zich verbinden met formele en informele steun. 7.Leren omgaan met allerlei andere gezondheidsproblemen. Dus in een vroeg stadium ervaren mensen vaak grote barrières voor herstel.
Hancock N, Smith-Merry J, Jessup G, Wayland S, Kokany A. (2018). Understanding the ups and downs of living well: the voices of people experiencing early mental health recovery. BMC Psychiatry. 2018 May 4;18(1):121.

Back To Top