Skip to: In Australië is geen verband gevonden tussen het hebben van een psychotische stoornis en het wonen in een sociale achterstandsbuurt of het migrant zijn

Kenniscentrum Phrenos website

In Australië is geen verband gevonden tussen het hebben van een psychotische stoornis en het wonen in een sociale achterstandsbuurt of het migrant zijn

Uit de literatuur komt naar voren dat, in ieder geval in Noord-Amerika en Europa, sociale omgevingsfactoren zoals wonen in een achterstandswijk, grote mate van urbanisatie en migratie erkende risicofactoren zijn voor psychotische stoornissen. In deze Australische studie werd onderzocht of er een verband is tussen sociale achterstand en het risico op het ontstaan van een psychose bij een Ultra Hoog Risico op psychose (UHR) populatie en of er bij migranten met UHR een groter risico op psychose bestaat (N=219). Het gaat om een groep die in behandeling was bij het Personal Assessment and Crisis Evaluation (PACE) centrum in Melbourne. In het PACE worden jongeren vanaf 15 jaar behandeld bij wie UHR of een overgang naar psychose is vastgesteld met behulp van de Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS). Sociale achterstand werd vastgesteld op grond van de postcode van het huisadres van de cliënten met gebruikmaking van de Socio-Economic Indexes for Areas (SEIFA) van het Australisch Bureau voor de Statistiek. De migratie status werd verkregen middels interviews met de cliënten. Er werd onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede generatie migranten. Met behulp van Cox regresssie analyses werden de hazard ratio’s berekend. Van de totale UHR-groep bleek na 4,8 jaar 14,6% een psychose ontwikkeld te hebben. Er bleek geen verband tussen de mate van sociale achterstand en het risico op overgang naar een psychose (p=0.83). Hierbij speelt altijd de vraag of de persoon met een psychose al in de wijk woonde voordat de psychose zich voordeed of dat hij in de achterstandswijk terecht is gekomen vanwege de psychose. Ook voor de eerste en tweede generatie migranten gold dat zij geen hoger risico op het ontwikkelen van psychoses hadden (p=0.84). Hiermee wijken deze Australische resultaten sterk af van wat er tot nu in Noord-Amerika en Europa gevonden is.
O’Donoghue B, Nelson B, Yuen HP, Lane A, Wood S, Thompson A, Lin A et al (2015). Social environmental risk factors for transition to psychosis in an Ultra-High Risk population. Schizophrenia Research 161 (2-3), 150-5.

Back To Top