Skip to: In Amerika zijn er veel meer initiatieven nodig om zelfbeschikking van psychiatrische patiënten te stimuleren

Kenniscentrum Phrenos website

In Amerika zijn er veel meer initiatieven nodig om zelfbeschikking van psychiatrische patiënten te stimuleren

In dit themagedeelte met zes artikelen wordt in de eerste plaats opgeroepen om in de VS haast te maken met het bevorderen van de zelfbeschikking van psychiatrische patiënten. In één artikel wordt verslag gedaan van het voorlichtingsprogramma Building Recovery of Individual Dreams and Goals (BRIDGES) waarbij ervaringsdeskundigen die in herstel zijn aan hun gelijken onderwijzen hoe om te gaan met behandelopties en herstel-principes. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een ander artikel beschrijft in hoeverre psychiatrische patiënten gebruik (kunnen) maken van Individual Development Accounts (IDAs), wettelijke spaarrekeningen waarbij armen een klein kapitaaltje kunnen opbouwen doordat de overheid en particuliere organisaties voor elke door de deelnemers gespaarde dollar er minstens twee dollar bijstorten. Enkele resultaten van de zelfmanagement interventie Wellness Recovery Action Planning (WRAP) worden in een ander artikel besproken. Deze door ervaringsdeskundigen uitgevoerde interventie laat opmerkelijke veranderingen bij de deelnemers zien. Uit een onderzoek naar de multiculturele aantrekkingskracht van door consumersgeleide programma’s blijkt dat er een gebrek is aan culturele competentie. Een vijfde artikel beschrijft het Recovery Education in the Academic Program (REAP) een veranderingsinitiatief om de universitaire curricula van de medische en sociale wetenschappen mede te enten op de principes van herstel en zelfbeschikking. Een laatste artikel bespreekt de toepassing van een vorm van persoonsgebonden budget –Self-Directed Care (SDC)- door mensen met psychiatrische stoornissen in Texas.
Cook JA, Pickett SA, Burke-Miller JK, Jonikas JA, Razzano LA et al (2010). Shared Decision Making, Self-Determination and Psychiatric Rehabilitation [special section]. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (2),87-88; 96-144

Back To Top