Skip to: Implementatie recoverypraktijken mogelijk in traditioneel Amerikaans psychiatrisch staatsziekenhuis

Kenniscentrum Phrenos website

Implementatie recoverypraktijken mogelijk in traditioneel Amerikaans psychiatrisch staatsziekenhuis

In de VS zijn er nog steeds staatsziekenhuizen waar de psychiatrische zorg grotendeels op het ouderwetse medische model is gebaseerd, waarbij het vooral om controle en beheersing gaat. In deze bijdrage wordt de implementatie beschreven van de op herstel gerichte en bewezen effectieve interventie Illness Management and Recovery (IMR) in een staatsziekenhuis in New Jersey. Alle fasen vanaf het betrekken van de staf tot en met het meten van de IMR-uitkomsten voor patiënten die aan IMR hebben deelgenomen worden beschreven. Na één jaar was de IMR-modelgetrouwheid 3.62, wat als een gemiddeld tot goede score kan worden beschouwd. Voor een succesvolle implementatie is o.a. van belang dat het directie zich zichtbaar verbindt met de nieuwe interventie. Na één jaar had al 39% van de patiënten een IMR-module gevolgd. Een belangrijke barrière blijkt dat lang niet alle stafleden, ondanks gerichte trainingen, een positieve houding ten opzichte van de recovery-benadering hebben.
Bartholomew T & Kensler D (2010). Illness Management and Recovery in State Psychiatric Hospitals.American Journal of Psychiatric Rehabilitation 13 (2), 105-125.

Back To Top