Skip to: Hulpverleners zien veerkracht als een dynamisch proces

Kenniscentrum Phrenos website

Hulpverleners zien veerkracht als een dynamisch proces

Veerkracht is het vermogen zich aan te passen aan en/of om te gaan met stress en tegenslagen of vervelende ervaringen. Uit de literatuur komt het beeld naar voren dat veerkracht ook een proces kan zijn dat beïnvloed wordt door psychosociale factoren zoals het probleemoplossend vermogen van het individu en de sociale relaties van de persoon. Er zijn nog geen algemeen gevalideerde meetinstrumenten om veerkracht te meten. In deze Britse studie werd gepoogd om met behulp van de Delphi-methode meer inzicht te krijgen in de factoren die van belang zijn de veerkracht te versterken van jongvolwassenen die in een psychiatrische instelling opgenomen zijn geweest. In eerste instantie werden 67 beweringen over dit onderwerp gegenereerd met behulp van focus groepen van jongeren met psychische problemen en interviews met hulpverleners. Deze beweringen werden in twee Delphi-rondes aan 15 klinisch psychologen voorgelegd, die van elke bewering moesten aangeven hoe belangrijk die volgens hen was in verband met de veerkracht van jongeren met complexe psychische problemen. Er bleven 19 beweringen over waarvan 85% van het panel vond dat die voor de veerkracht van groot belang waren. Deze kunnen in 4 thema’s worden ingedeeld: 1. Zichzelf begrijpen; 2. Geloof dat men zelf aan herstel kan bijdragen; 3. Interpersoonlijke relaties; 4. Therapeutische setting en relaties. Veerkracht is een dynamisch proces, met vele dynamische factoren die in de behandelplannen kunnen worden ingezet om de veerkracht te versterken bij jongeren die na een intramurale behandeling weer aan het leven in de maatschappij moeten wennen.
Thompson EG, Knowles SF, Greasley P. (2019). Understanding resilience in young people with complex mental health needs: A Delphi study. Clin Child Psychol Psychiatry. Jul;24(3): 405-416.

Back To Top