Skip to: Hulpverleners: overgang van VIP-interventie naar minder intensieve zorg kan beter

Kenniscentrum Phrenos website

Hulpverleners: overgang van VIP-interventie naar minder intensieve zorg kan beter

Mensen die een vroege psychose meemaken worden in Engeland over het algemeen goed opgevangen door Vroege Interventie bij Psychose (VIP)-teams (Early Intervention in Psychosis Services -EIPS). De VIP-interventie is multidisciplinair, intensief, outreachend en kan maximaal 3 jaar duren. Uit onderzoek komt naar voren dat de positieve impact van de VIP-interventie na ontslag niet altijd blijvend is. De cliënten worden overgedragen aan de huisarts of aan een 2de-lijns ambulante ggz-instelling (Community Mental Health Team- CMHT), waar de zorg veel minder intensief is. In dit Engelse kwalitatieve onderzoek werden 18 hulpverleners uit VIP-teams geïnterviewd over de bevorderende en belemmerende factoren van een goede overgang van de VIP-interventie naar de vervolgzorg. De geïnterviewden waren met name maatschappelijk werkers en ggz-verpleegkundigen. De data werden geanalyseerd met een inductieve thematische analyse benadering. Er werden 4 thema’s onderscheiden: I. Uitgesteld ontslag: cliënt kan nergens heen. Vaak wordt langer dan 3 jaar VIP-interventie geboden, omdat niet naar een CMHT ontslagen kan worden vanwege gebrek aan capaciteit. II. Samenwerking tussen verschillende instellingen. Door de hoge werkdruk zijn alle instellingen vooral op zichzelf gericht. Er is moeilijk met de CMHT’s te communiceren volgens de geïnterviewden. De samenwerking met huisartsen verloopt vaak beter. III. Therapeutische relaties. De hulpverlener en de cliënt hebben soms beide moeite elkaar los te laten. Ontslag kan als trigger voor terugval werken. Sommige hulpverleners blijven een informele contact-mogelijkheid voor ontslagen cliënten. IV. Planning van ontslag. De cliënten moeten zeer ruim van te voren worden voorbereid op en betrokken bij het onvermijdelijke ontslag. De cliënt moet hierbij positieve ondersteuning krijgen waardoor zelfvertrouwen en hoop kunnen toenemen.
Woodward S, Bucci S, Edge D, Berry K. (2019). Barriers and facilitators to “moving on” from early intervention in psychosis services. Early Interv Psychiatry. Aug;13(4):914-921.

Back To Top