Skip to: Hulpverleners ambulante GGz missen belangrijke competenties om herstelproces cliënten te ondersteunen

Kenniscentrum Phrenos website

Hulpverleners ambulante GGz missen belangrijke competenties om herstelproces cliënten te ondersteunen

GGz-hulpverleners kunnen invloed hebben op de wijze waarop cliënten tegen hun eigen herstelproces aankijken. Daarom is het van belang om te onderzoeken in hoeverre die hulpverleners klinische competenties hebben die het herstelproces kunnen ondersteunen. In deze Amerikaanse studie werd bij 813 GGz-hulpverleners, werkzaam in 25 centra voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, het Competency Assessment Instrument (CIA) afgenomen, een zelfrapportage meetinstrument speciaal ontwikkeld om rehabilitatie-, herstel- en empowerment-principes in beeld te brengen. Om de recoverycultuur op de werkplek vast te stellen werd ook nog de Recovery Self-Assessment instrument (RSA) afgenomen. Het bleek dat 62% van de respondenten in het afgelopen jaar een training over herstel had gehad. Voor op herstel gerichte competenties was een maximale score op de CIA mogelijk van 172 punten. Gemiddeld werden 117 punten gescoord. Op de volgende drie competenties werd het hoogst gescoord: -erkenning van het belang om evidence-based praktijken te gebruiken (adjusted mean=0.86); -bewustzijn van het stigma en de discriminatie waaraan de cliënten onderhevig zijn (=0.84); -erkenning van het belang om de voorkeuren van de cliënten in de planning van de behandeling zwaar te laten wegen (=0.78). Op de volgende drie belangrijke competenties werd het laagst gescoord: -de mogelijkheid om intensieve casemanagement te bieden, vanwege de hoge caseload (0.34); -het helpen van de cliënten bij het identificeren van stressoren die symptomen ‘triggeren’ (0.37); -het opsporen en actualiseren van de persoonlijke doelen van de cliënt (0.38). Hulpverleners met de volgende ervaringen en eigenschappen bleken hoge op herstel gerichte competenties te hebben: een intensieve professionele training in herstel gevolgd; langer werkzaam in de GGz; deel uitgemaakt van een intensief casemanagement team en inzicht in de herstelcultuur op de werkplek.
Stuber J, Rocha A, Christian A & Johnson D (2014). Predictors of recovery-oriented competencies among mental health professionals in one community mental health system.Community Mental Health Journal 50(8), 909-14.

Back To Top