Skip to: Het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt is de centrale waarde van WRAP

Kenniscentrum Phrenos website

Het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt is de centrale waarde van WRAP

De auteur van deze beschouwing is zowel een ervaringsdeskundige als direct betrokken bij de ontwikkeling van de door Ellen Copeland ontwikkelde, inmiddels erkend evidence-based, zelfmanagement interventie Wellness Recovery Action Plan (WRAP). Bij WRAP wordt primair ingezet voor het activeren van eigen mogelijkheden van de cliënt. De centrale waarde is ten allen tijde het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en staat volgens de auteur haaks op het medische model dat nog dominant is in de GGz. Bij WRAP wordt er vanuit gegaan dat alle cliënten hun eigen welzijn kunnen sturen door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en ondersteunende systemen. De auteur geeft voorbeelden van de verkeerde toepassing van WRAP in de Amerikaanse hulpverlening. Om modelgetrouw WRAP toe te passen moet aan de volgende richtlijnen worden voldaan: 1. Deelname aan WRAP is volledig vrijwillig; 2. De deelnemers worden door ervaringsdeskundigen begeleid; 3. Elke WRAP-groep wordt door minimaal twee begeleiders begeleid; 4. De ervaringsdeskundige WRAP-begeleiders doen elke twee jaar een bijscholingscursus; 5. WRAP-deelnemers én WRAP-begeleiders worden ondersteund door mentoren; 6. Elke WRAP-groep houdt zich aan de kernethiek en kernwaarden van WRAP zoals gedefinieerd door het Copeland Center (o.a. stimuleren zelfbeschikking; geloof in gelijkwaardigheid; aansluiten bij filosofie van individuele deelnemer).
Federici MR, (2013). The importance of fidelity in peer-based programs: The case of the Wellness Recovery Action Plan. Psychiatric Rehabilitation Journal 36 (4), 314-318.

Back To Top