Skip to: Het Wellness Self-Management (WSM) programma ondersteunt personeel met ernstige psychische stoornissen bij individuele recovery-doelen

Kenniscentrum Phrenos website

Het Wellness Self-Management (WSM) programma ondersteunt personeel met ernstige psychische stoornissen bij individuele recovery-doelen

In de VS is in het afgelopen decennium in het kader van het Evidence-Based Practices Project o.a. het Illness Management and Recovery Program (IMR) ontwikkeld. Tijdens de implementatie van IMR in de staat New York werd het programma zodanig aangepast dat voor een nieuwe naam werd gekozen: Wellness Self-Management (WMS). Beide programma’s hanteren gestructureerde curricula gebaseerd op recovery principes. Het doel is de deelnemers te leren met de psychiatrische symptomen om te gaan en herstel doelen na te streven. WMS verschilt op enkele punten van IMR: 1. Bij het WSM-curriculum is het werkboek van de deelnemer; 2. Er wordt met persoonlijke actieplannen gewerkt; 3. Er wordt zoveel mogelijk in groepsverband gewerkt; 4. Er wordt met kerncompetenties gewerkt. In dit artikel wordt verslag gedaan van een eerste evaluatie van de effecten van WMS waarbij de ontwikkeling van 409 deelnemers in kaart is gebracht. Het blijkt dat 75% van de deelnemers na twee jaar significante vooruitgang had geboekt bij het behalen van de zelf geformuleerde persoonlijke doelen.
Salerno A, Margolies P, Cleek A, Pollock M, Gopalan G & Jackson C (2011). Wellness Self-Management: An Adaptation of the Illness Management and Recovery Program in New York State. Psychiatric Services 62 (5), 456-458.

Back To Top