Skip to: Het Wellness Recovery Action Planning (WRAP) programma heeft positief effect op gevoelens van hoop en houding ten opzichte van herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Het Wellness Recovery Action Planning (WRAP) programma heeft positief effect op gevoelens van hoop en houding ten opzichte van herstel

Het zelf management WRAP-programma wordt veel gebruikt, maar er is nog weinig effectonderzoek. In deze Amerikaanse studie worden de effecten van WRAP gemeten door vóór en na de cursus drie meetinstrumenten af te nemen bij 30 personen met een ernstige psychiatrische stoornis (m.n. psychotische stoornis, ernstige depressie en bipolaire stoornis). Het WRAP-programma wordt onder begeleiding in 8 à 12 wekelijkse groepssessies van 2 uur doorgewerkt. De nadruk ligt op het herkennen van het opkomen van symptomen en daar een geplande reactie op ontwikkelen. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: State Hope Scale (hoop), Recovery Markers Questionnaire (oriëntatie op herstel) en Modified Colorado Symptom Index (ziekte symptomen). Er werd een significant positief effect gevonden voor hoop en houding ten opzichte van herstel. De symptoomreductie was bij de deelnemers niet significant.
Starnino VR, Mariscal S, Holter MC, Davidson LJ,. Cook KS, Fukui S, Rapp CA (2010) Outcomes of an Illness Self-Management Group Using Wellness Recovery Action Planning. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (1), 57-60

Back To Top