Skip to: Het sociale isolement neemt duidelijk af bij chronisch psychiatrische patiënten die deelnemen aan het Europese EMILIA project

Kenniscentrum Phrenos website

Het sociale isolement neemt duidelijk af bij chronisch psychiatrische patiënten die deelnemen aan het Europese EMILIA project

Het sociale isolement neemt duidelijk af bij chronisch psychiatrische patiënten die deelnemen aan het Europese EMILIA project

In het kader van het EU-project Empowerment of Mental Illness Service Users: Lifelong Learning and Action (EMILIA) wordt voor een periode van 35 maanden (startjaar 2005) trainingen en bijscholing aan psychiatrische patiënten aangeboden met als doel hun sociale integratie te bevorderen. In dit artikel wordt verslag gedaan van de wijze waarop het EMILIA-project het leven van de deelnemers (N=206) heeft veranderd door de analyse van kwalitatieve data (interviews en zelfrapportages) bij het begin en na 10 maanden verzameld bij de 8 demonstratie plaatsen: Athene, Barcelona, Bodo (Noorwegen), Londen, Parijs, Tusla (Bosnië), Warschau en Zealand (Denemarken). De meeste deelnemers rapporteren positieve veranderingen op het gebied van training, sociale netwerken en stappen in de richting van vrijwillgers of regulier betaald werk. Velen worden ingezet als ervaringsdeskundige in de GGZ. Er worden weinig verschillen gevonden in de ontwikkelingen van de deelnemers in de verschillende landen.
Ramon S, Griffiths CA, Nieminen I, Pedersen M & Dawson I (2011). Towards Social Inclusion Through Lifelong Learning in Mental Health: Analysis of Change in the Lives of the Emilia Project Service Users. International Journal of Social Psychiatry 57 (3), 211-223.

Back To Top