Skip to: Het sociaal-seksuele functioneren van personen met schizofrenie hangt samen met sociaal terugtrekgedrag en met de sociale waarde die men aan zichzelf toekent

Kenniscentrum Phrenos website

Het sociaal-seksuele functioneren van personen met schizofrenie hangt samen met sociaal terugtrekgedrag en met de sociale waarde die men aan zichzelf toekent

Betrokken seksuele relaties zijn belangrijk voor een gezonde psychologische ontwikkeling. Volwassen personen met schizofrenie missen vaak zulke relaties. Er is weinig bekend over welke factoren personen met schizofrenie die met hun herstelproces bezig zijn helpen of hinderen in het aangaan van duurzame seksuele relaties. In deze Amerikaanse studie (N=103; schizofrenie of schizoaffectieve stoornis) werd bekeken wat het verband is tussen het sociaal-seksueel functioneren en 1. de mate van zelfstigma en 2. de kwaliteit van het persoonlijk verhaal (narratieve kwaliteit). Onder narratieve kwaliteit wordt verstaan de unieke manier waarop een persoon zin geeft aan zijn eigen leven. Sociaal-seksueel functioneren werd gemeten met de Quality of Life Scale (QOLS). Narratieve kwaliteit werd gemeten met de Indiana Psychiatric Illness Interview (IPII) en de Scale to Assess Narrative Development (STAND). Zelfstigma werd gemeten met de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMIS). Ook werd de PANNS afgenomen. Er werd gemeten op baseline, na 5 en na 12 maanden. Het blijkt dat het sociaal-seksuele functioneren van de respondenten sterk samenhangt met de mate van sociaal terugtrekgedrag (als gevolg van zelfstigma; gemeten met ISMIS) en met de mate waarin men zichzelf van sociale waarde vindt zoals gemeten met de STAND. Degenen die een persoonlijk verhaal hadden waarin men zichzelf waarde toedicht voor de eigen sociale omgeving blijken op sociaal-seksueel gebied beter te functioneren. Dit gold ook voor degenen die minder last van zelfstigma (leidend tot zichzelf terugtrekken) hadden. Er was geen verband met de ernst van de symptomen.
Stewart CJ, Lysaker PH &. Davis LW (2013). Relationships of Social-Sexual Function with Stigma and Narrative Quality Among Persons with Schizophrenia Spectrum Disorders Over One Year. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 16 (3), 198-212.

Back To Top