Skip to: Het PEERS-programma verbetert vooral kennis over sociale vaardigheden bij adolescenten met autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Het PEERS-programma verbetert vooral kennis over sociale vaardigheden bij adolescenten met autisme

De afgelopen jaren zijn vele sociale vaardigheden interventies in groepsverband (GSSIs) voor kinderen, adolescenten en volwassen met autisme ontwikkeld. Een veel gebruikt programma voor adolescenten met autisme is UCLA PEERS (Program for the Education and Enrichment of Relational Skills), ontwikkeld in Californië. Het doel van deze Amerikaanse systematische review en meta-analyse (n = 12 studies) was een overzicht te geven van de effectiveit van PEERS en op te sporen op welke onderdelen verbetering mogelijk is. PEERS is een volledig uitgeschreven curriculum bestaande uit 14 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 90 minuten, waarin met allerlei werkvormen en met betrokkenheid van de ouders, sociale vaardigheden worden aangeleerd. Een van de inclusiecriteria voor opname in deze meta-analyse was dat in het onderzoek één van de volgende uitkomstmaten was gebruikt: de Social Responsiveness Scale (SRS), de Test of Adolescent Social Skills Knowledge (TASSK), de Social Skills Improvement System (SsiS) of de Quality of Socialization Questionnaire (QSQ). De effectgrootte in de meta-analyse werd uitgerekend in Hedge’s g, dit is de Standard Mean Difference (SMD). Die geeft het verschil aan tussen de interventiegroep en de controlegroep en is een goede indicator voor studies met weinig deelnemers. In de 12 studies varieerde het aantal deelnemers tussen de 5 en de 40. De deelnemers waren tussen de 12 en 18 jaar oud en bijna allemaal mannelijk. Negen studies hanteerden controlegroepen. Daarvan konden meta-analyses met de volgende uitkomsttypes worden gecalculeerd: 1. zelfgerapporteerde sociale kennis, gemeten met de TASSK: SMD = 2.15. Dit is een groot effect. 2. door de ouders gerapporteerde sociale functioneren, gemeten met de SsiS: SMD = 0.71. Dit is een matig effect. 3. aantal bezoeken van sociale bijeenkomsten, gemeten door de QSQ: zelfrapportage: SMD = 0.60; door ouders gerapporteerde QSQ: SMD= 0.55. Dit is een klein effect. PEERS heeft op de kennis van sociale vaardigheden een groot effect, terwijl het effect op daadwerkelijk sociaal gedrag gering is.
Zheng S, Kim H, Salzman E, Ankenman K, Bent S. (2021) Improving Social Knowledge and Skills among Adolescents with Autism: Systematic Review and Meta-Analysis of UCLA PEERS® for Adolescents. J Autism Dev Disord. 2021 Jan 29. Online ahead of print.

Back To Top